Signup
Login
kienvang247
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
kienvang247 has joined ChillSpot1, say hello to kienvang247
2 years ago
Kiến Vàng 247

Kiến Vàng 247 thuộc công ty Thành Tín 247, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực: cung ứng lao động, cung ứng nhân lực, cung cấp bốc xếp, dịch vụ vận tải, vận chuyển.
Member Since
04-26-2022
Male
0 Likes
First Name
Kiến
Last Name
Vàng 247
Date of Birth
10-05-2000
About Me
Kiến Vàng 247 thuộc công ty Thành Tín 247, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực: cung ứng lao động, cung ứng nhân lực, cung cấp bốc xếp, dịch vụ vận tải, vận chuyển.
Country
 Viet Nam
Postal Code
71300
Hometown
23 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
City
Ho Chi Minh City
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
kienvang247
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
kienvang247 has joined ChillSpot1, say hello to kienvang247
2 years ago
Kiến Vàng 247

Kiến Vàng 247 thuộc công ty Thành Tín 247, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực: cung ứng lao động, cung ứng nhân lực, cung cấp bốc xếp, dịch vụ vận tải, vận chuyển.
Member Since
04-26-2022
Male
0 Likes
First Name
Kiến
Last Name
Vàng 247
Date of Birth
10-05-2000
About Me
Kiến Vàng 247 thuộc công ty Thành Tín 247, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực: cung ứng lao động, cung ứng nhân lực, cung cấp bốc xếp, dịch vụ vận tải, vận chuyển.
Country
 Viet Nam
Postal Code
71300
Hometown
23 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
City
Ho Chi Minh City
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(1)

Login to comment