Signup
Login
konablue
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
konablue has joined ChillSpot1, say hello to konablue
1 year ago
Việt Nam

Kona Blue là một trong những nhà hàng nổi tiếng tại vùng biển Nauy. Đến với chúng tôi, bạn sẽ được thưởng thức những món hải sản ngon tuyệt vời và đặc biệt là các món ăn ngon từ cá.
Xem thêm:
+ URL: https://www.kona-blue.com/
+ Điện thoại: +84903033600
+ Mail: kona-blue@outlook.com
+ Địa chỉ: Cam Bình, Tp. Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam
+ Hastag: #kona-blue, #konablue, #nhahanghaisankonablue, #cacmonngontuca, #monngontuca
+ https://sites.google.com/view/konablue/home
Social
+ https://www.pinterest.com/konabluecom/
+ https://www.tumblr.com/konabluecom
+ https://konabluecom.wordpress.com/
Member Since
05-11-2023
Male
0 Likes
First Name
Kona
Last Name
Kona Blue
Relationship Status
Vermont
Date of Birth
04-21-2000
About Me
Kona Blue là một trong những nhà hàng nổi tiếng tại vùng biển Nauy. Đến với chúng tôi, bạn sẽ được thưởng thức những món hải sản ngon tuyệt vời và đặc biệt là các món ăn ngon từ cá.
Xem thêm:
+ URL: https://www.kona-blue.com/
+ Điện thoại: +84903033600
+ Mail: kona-blue@outlook.com
+ Địa chỉ: Cam Bình, Tp. Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam
+ Hastag: #kona-blue, #konablue, #nhahanghaisankonablue, #cacmonngontuca, #monngontuca
+ https://sites.google.com/view/konablue/home
Social
+ https://www.pinterest.com/konabluecom/
+ https://www.tumblr.com/konabluecom
+ https://konabluecom.wordpress.com/
Country
 United States
Postal Code
57816
Hometown
Nha Trang
City
Nha Trang
Education
Việt Nam
Schools
Việt Nam
Occupation
Việt Nam
Companies
Việt Nam
Hobbies
Việt Nam
Favorite Movies & Shows
Việt Nam
Favorite Music
Việt Nam
Favorite Books
Việt Nam
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
konablue
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
konablue has joined ChillSpot1, say hello to konablue
1 year ago
Việt Nam

Kona Blue là một trong những nhà hàng nổi tiếng tại vùng biển Nauy. Đến với chúng tôi, bạn sẽ được thưởng thức những món hải sản ngon tuyệt vời và đặc biệt là các món ăn ngon từ cá.
Xem thêm:
+ URL: https://www.kona-blue.com/
+ Điện thoại: +84903033600
+ Mail: kona-blue@outlook.com
+ Địa chỉ: Cam Bình, Tp. Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam
+ Hastag: #kona-blue, #konablue, #nhahanghaisankonablue, #cacmonngontuca, #monngontuca
+ https://sites.google.com/view/konablue/home
Social
+ https://www.pinterest.com/konabluecom/
+ https://www.tumblr.com/konabluecom
+ https://konabluecom.wordpress.com/
Member Since
05-11-2023
Male
0 Likes
First Name
Kona
Last Name
Kona Blue
Relationship Status
Vermont
Date of Birth
04-21-2000
About Me
Kona Blue là một trong những nhà hàng nổi tiếng tại vùng biển Nauy. Đến với chúng tôi, bạn sẽ được thưởng thức những món hải sản ngon tuyệt vời và đặc biệt là các món ăn ngon từ cá.
Xem thêm:
+ URL: https://www.kona-blue.com/
+ Điện thoại: +84903033600
+ Mail: kona-blue@outlook.com
+ Địa chỉ: Cam Bình, Tp. Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam
+ Hastag: #kona-blue, #konablue, #nhahanghaisankonablue, #cacmonngontuca, #monngontuca
+ https://sites.google.com/view/konablue/home
Social
+ https://www.pinterest.com/konabluecom/
+ https://www.tumblr.com/konabluecom
+ https://konabluecom.wordpress.com/
Country
 United States
Postal Code
57816
Hometown
Nha Trang
City
Nha Trang
Education
Việt Nam
Schools
Việt Nam
Occupation
Việt Nam
Companies
Việt Nam
Hobbies
Việt Nam
Favorite Movies & Shows
Việt Nam
Favorite Music
Việt Nam
Favorite Books
Việt Nam
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(0)

Login to comment