Signup
Login
kytocvn
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
kytocvn commented
4 weeks ago
kytocvn has joined ChillSpot1, say hello to kytocvn
4 weeks ago

Member Since
06-29-2024
Male
0 Likes
First Name
Kỳ Tốc
Last Name
Logistics
About Me
Kỳ Tốc Logistics - Giải pháp xuất nhập khẩu Trung Việt tối ưu nhất!
Kỳ Tốc Logistics được thành lập năm 2020 với mong muốn mang sứ mệnh, giá trị cốt lõi xoay quanh con người và công nghệ nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ những giải pháp tối ưu nhất về xuất nhập khẩu: nguồn hàng, thanh toán, tuân thủ, vận chuyển hàng hoá... từ đó doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí, gia tăng lợi nhuận và phát triển bền vững.
Website : https://kytoc.vn/
Link Fanpage : https://www.facebook.com/Kytoc.logistics/
Số điện thoại : 0904066068
Location : 6A Ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Country
 Viet Nam
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
kytocvn
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
kytocvn commented
4 weeks ago
kytocvn has joined ChillSpot1, say hello to kytocvn
4 weeks ago

Member Since
06-29-2024
Male
0 Likes
First Name
Kỳ Tốc
Last Name
Logistics
About Me
Kỳ Tốc Logistics - Giải pháp xuất nhập khẩu Trung Việt tối ưu nhất!
Kỳ Tốc Logistics được thành lập năm 2020 với mong muốn mang sứ mệnh, giá trị cốt lõi xoay quanh con người và công nghệ nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ những giải pháp tối ưu nhất về xuất nhập khẩu: nguồn hàng, thanh toán, tuân thủ, vận chuyển hàng hoá... từ đó doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí, gia tăng lợi nhuận và phát triển bền vững.
Website : https://kytoc.vn/
Link Fanpage : https://www.facebook.com/Kytoc.logistics/
Số điện thoại : 0904066068
Location : 6A Ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Country
 Viet Nam
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(1)

Login to comment