Signup
Login
maihienhoaphat
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Mái Hiên Đẹp Hòa Phát

Mái hiên đẹp Hòa Phát chuyên sản xuất phân phối và thi công giá sỉ các sản phẩm chuyên ngành về mái hiên, mái xếp và mái che với đội ngũ thi công chuyên nghiệp,thiện chí thân thiện và chuyên nghiệp.

Địa chỉ: 14/58 Khu phố Bình Dương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Sdt: 0946800800
Email: hoaphatphat@gmail.com
Website: https://maihiendep.vn
#MaiHienDep #HoaPhat
Member Since
07-12-2020
Male
0 Likes
First Name
Mái Hiên Đẹp
Last Name
Hòa Phát
Date of Birth
05-26-1995
About Me
Mái hiên đẹp Hòa Phát chuyên sản xuất phân phối và thi công giá sỉ các sản phẩm chuyên ngành về mái hiên, mái xếp và mái che với đội ngũ thi công chuyên nghiệp,thiện chí thân thiện và chuyên nghiệp.

Địa chỉ: 14/58 Khu phố Bình Dương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Sdt: 0946800800
Email: hoaphatphat@gmail.com
Website: https://maihiendep.vn
#MaiHienDep #HoaPhat
Country
 Viet Nam
Postal Code
70000
Hometown
Vietnam
City
Ho Chi Minh
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
maihienhoaphat
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Mái Hiên Đẹp Hòa Phát

Mái hiên đẹp Hòa Phát chuyên sản xuất phân phối và thi công giá sỉ các sản phẩm chuyên ngành về mái hiên, mái xếp và mái che với đội ngũ thi công chuyên nghiệp,thiện chí thân thiện và chuyên nghiệp.

Địa chỉ: 14/58 Khu phố Bình Dương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Sdt: 0946800800
Email: hoaphatphat@gmail.com
Website: https://maihiendep.vn
#MaiHienDep #HoaPhat
Member Since
07-12-2020
Male
0 Likes
First Name
Mái Hiên Đẹp
Last Name
Hòa Phát
Date of Birth
05-26-1995
About Me
Mái hiên đẹp Hòa Phát chuyên sản xuất phân phối và thi công giá sỉ các sản phẩm chuyên ngành về mái hiên, mái xếp và mái che với đội ngũ thi công chuyên nghiệp,thiện chí thân thiện và chuyên nghiệp.

Địa chỉ: 14/58 Khu phố Bình Dương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Sdt: 0946800800
Email: hoaphatphat@gmail.com
Website: https://maihiendep.vn
#MaiHienDep #HoaPhat
Country
 Viet Nam
Postal Code
70000
Hometown
Vietnam
City
Ho Chi Minh
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(0)

Login to comment