Signup
Login
nelsonloc0411
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
nelsonloc0411 has joined ChillSpot1, say hello to nelsonloc0411
11 months ago
Nelson Loc

Chào bạn, tôi tên là Nelson Loc. Hiện tại tôi đang làm việc ở vị trí Content Leader tại Ship4p. Với 3 năm kinh nghiệm trong ngành Logistics, mong muốn của tôi là đem đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất về dịch vụ giao hàng.
Member Since
01-16-2023
Male
0 Likes
First Name
Nelson
Last Name
Loc
About Me
Chào bạn, tôi tên là Nelson Loc. Hiện tại tôi đang làm việc ở vị trí Content Leader tại Ship4p. Với 3 năm kinh nghiệm trong ngành Logistics, mong muốn của tôi là đem đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất về dịch vụ giao hàng.
Country
 Viet Nam
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
nelsonloc0411
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
nelsonloc0411 has joined ChillSpot1, say hello to nelsonloc0411
11 months ago
Nelson Loc

Chào bạn, tôi tên là Nelson Loc. Hiện tại tôi đang làm việc ở vị trí Content Leader tại Ship4p. Với 3 năm kinh nghiệm trong ngành Logistics, mong muốn của tôi là đem đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất về dịch vụ giao hàng.
Member Since
01-16-2023
Male
0 Likes
First Name
Nelson
Last Name
Loc
About Me
Chào bạn, tôi tên là Nelson Loc. Hiện tại tôi đang làm việc ở vị trí Content Leader tại Ship4p. Với 3 năm kinh nghiệm trong ngành Logistics, mong muốn của tôi là đem đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất về dịch vụ giao hàng.
Country
 Viet Nam
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(0)

Login to comment