Signup
Login
nhuquanmkt
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Nguyễn Như Quân

Nguyễn Như Quân có hơn 3 năm kinh nghiệm cố vấn, triển khai và điều phối nhiều chiến dịch Performance Marketing và Truyền thông thương hiệu cho các doanh nghiệp ở đa dạng ngành nghề như MobiFone Zone 3, Nha Khoa Tâm Phúc, Timioffice,... Hiện anh là trưởng phòng Marketing tại Công ty TNHH Quản trị số Fastdo - Công ty #1 phần mềm quản trị công việc dành cho SMEs Việt Nam, với triết lý "Làm marketing là phải kiếm ra tiền".
Địa chỉ: Ông ích Khiêm, Hải Châu, Đà Nẵng
Google Map: https://maps.app.goo.gl/NGA6vtjp1jB3VNvV6
Hotline: 0905495130
Email: nhuquan0310.work@gmail.com
Website: https://fastdo.vn/tac-gia/nhu-quan
https://www.facebook.com/nhuquan0310
https://www.linkedin.com/in/nhuquanfastdo/
https://x.com/nhuquanmkt
https://www.pinterest.com/nhuquanmkt/
https://www.youtube.com/@nhuquanmkt
https://about.me/nhuquanmkt
https://www.reddit.com/user/nhuquanmkt/
Member Since
07-02-2024
Male
0 Likes
First Name
Nguyễn Như
Last Name
Quân
About Me
Nguyễn Như Quân có hơn 3 năm kinh nghiệm cố vấn, triển khai và điều phối nhiều chiến dịch Performance Marketing và Truyền thông thương hiệu cho các doanh nghiệp ở đa dạng ngành nghề như MobiFone Zone 3, Nha Khoa Tâm Phúc, Timioffice,... Hiện anh là trưởng phòng Marketing tại Công ty TNHH Quản trị số Fastdo - Công ty #1 phần mềm quản trị công việc dành cho SMEs Việt Nam, với triết lý "Làm marketing là phải kiếm ra tiền".
Địa chỉ: Ông ích Khiêm, Hải Châu, Đà Nẵng
Google Map: https://maps.app.goo.gl/NGA6vtjp1jB3VNvV6
Hotline: 0905495130
Email: nhuquan0310.work@gmail.com
Website: https://fastdo.vn/tac-gia/nhu-quan
https://www.facebook.com/nhuquan0310
https://www.linkedin.com/in/nhuquanfastdo/
https://x.com/nhuquanmkt
https://www.pinterest.com/nhuquanmkt/
https://www.youtube.com/@nhuquanmkt
https://about.me/nhuquanmkt
https://www.reddit.com/user/nhuquanmkt/
Country
 Viet Nam
Postal Code
55000
Hometown
Ông ích Khiêm, Hải Châu, Đà Nẵng
City
Đà Nẵng
Education
Cử Nhân
Schools
Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Occupation
Trưởng phòng marketing
Companies
Công ty TNHH Quản trị số Fastdo
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
nhuquanmkt
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Nguyễn Như Quân

Nguyễn Như Quân có hơn 3 năm kinh nghiệm cố vấn, triển khai và điều phối nhiều chiến dịch Performance Marketing và Truyền thông thương hiệu cho các doanh nghiệp ở đa dạng ngành nghề như MobiFone Zone 3, Nha Khoa Tâm Phúc, Timioffice,... Hiện anh là trưởng phòng Marketing tại Công ty TNHH Quản trị số Fastdo - Công ty #1 phần mềm quản trị công việc dành cho SMEs Việt Nam, với triết lý "Làm marketing là phải kiếm ra tiền".
Địa chỉ: Ông ích Khiêm, Hải Châu, Đà Nẵng
Google Map: https://maps.app.goo.gl/NGA6vtjp1jB3VNvV6
Hotline: 0905495130
Email: nhuquan0310.work@gmail.com
Website: https://fastdo.vn/tac-gia/nhu-quan
https://www.facebook.com/nhuquan0310
https://www.linkedin.com/in/nhuquanfastdo/
https://x.com/nhuquanmkt
https://www.pinterest.com/nhuquanmkt/
https://www.youtube.com/@nhuquanmkt
https://about.me/nhuquanmkt
https://www.reddit.com/user/nhuquanmkt/
Member Since
07-02-2024
Male
0 Likes
First Name
Nguyễn Như
Last Name
Quân
About Me
Nguyễn Như Quân có hơn 3 năm kinh nghiệm cố vấn, triển khai và điều phối nhiều chiến dịch Performance Marketing và Truyền thông thương hiệu cho các doanh nghiệp ở đa dạng ngành nghề như MobiFone Zone 3, Nha Khoa Tâm Phúc, Timioffice,... Hiện anh là trưởng phòng Marketing tại Công ty TNHH Quản trị số Fastdo - Công ty #1 phần mềm quản trị công việc dành cho SMEs Việt Nam, với triết lý "Làm marketing là phải kiếm ra tiền".
Địa chỉ: Ông ích Khiêm, Hải Châu, Đà Nẵng
Google Map: https://maps.app.goo.gl/NGA6vtjp1jB3VNvV6
Hotline: 0905495130
Email: nhuquan0310.work@gmail.com
Website: https://fastdo.vn/tac-gia/nhu-quan
https://www.facebook.com/nhuquan0310
https://www.linkedin.com/in/nhuquanfastdo/
https://x.com/nhuquanmkt
https://www.pinterest.com/nhuquanmkt/
https://www.youtube.com/@nhuquanmkt
https://about.me/nhuquanmkt
https://www.reddit.com/user/nhuquanmkt/
Country
 Viet Nam
Postal Code
55000
Hometown
Ông ích Khiêm, Hải Châu, Đà Nẵng
City
Đà Nẵng
Education
Cử Nhân
Schools
Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Occupation
Trưởng phòng marketing
Companies
Công ty TNHH Quản trị số Fastdo
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(1)

Login to comment