Signup
Login
peninsulacondotel
Entrepreneur
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
peninsulacondotel

Nếu khách Trung Quốc tại Nha Trang thường tập trung ở khu Phước Đồng để kinh doanh, khu trung tâm để vui chơi và khu phía Bắc để ở thì khách Nga lại có xu hướng giải trí tại chỗ, nghĩa là họ ở đâu thì sẽ sử dụng các dịch vụ tại đấy luôn và thời gian cư trú luôn rất dài. Liên hệ Triệu Phát Đạt - Giám đốc phát triển dự án - 0906715745. Website: http://peninsulacondotel.com/
Member Since
08-07-2019
Male
0 Likes
First Name
peninsula
Last Name
condotel
About Me
Đây là điều tối quan trọng để quyết định sự vững bền và tăng doanh thu cho khoản đầu tư. An Viên vốn đã dư thừa tiện ích để du khách có thể giải trí tại chỗ, tuy nhiên giá thuê biệt thự tại An Viên là khá cao, còn khách sạn thì lại chưa đủ đẳng cấp. Liên hệ Triệu Phát Đạt - Giám đốc phát triển dự án - 0906715745. Website: http://peninsulacondotel.com/
Country
 Viet Nam
City
Ho Chi Minh
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(1)
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
peninsulacondotel
Entrepreneur
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
peninsulacondotel

Nếu khách Trung Quốc tại Nha Trang thường tập trung ở khu Phước Đồng để kinh doanh, khu trung tâm để vui chơi và khu phía Bắc để ở thì khách Nga lại có xu hướng giải trí tại chỗ, nghĩa là họ ở đâu thì sẽ sử dụng các dịch vụ tại đấy luôn và thời gian cư trú luôn rất dài. Liên hệ Triệu Phát Đạt - Giám đốc phát triển dự án - 0906715745. Website: http://peninsulacondotel.com/
Member Since
08-07-2019
Male
0 Likes
First Name
peninsula
Last Name
condotel
About Me
Đây là điều tối quan trọng để quyết định sự vững bền và tăng doanh thu cho khoản đầu tư. An Viên vốn đã dư thừa tiện ích để du khách có thể giải trí tại chỗ, tuy nhiên giá thuê biệt thự tại An Viên là khá cao, còn khách sạn thì lại chưa đủ đẳng cấp. Liên hệ Triệu Phát Đạt - Giám đốc phát triển dự án - 0906715745. Website: http://peninsulacondotel.com/
Country
 Viet Nam
City
Ho Chi Minh
Friends(0)
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(0)

Login to comment