Signup
Login
phuonglinhok9
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
phuonglinhok9 has joined ChillSpot1, say hello to phuonglinhok9
2 weeks ago
Ceo Phương Linh - Sứ Mệnh To Lớn Tại OK9

"CEO Phương Linh đặt ra nền móng vững chắc để giúp OK9 phát triển không ngừng, thậm chí ngày một vững mạnh hơn. Qua nhiều năm tháng công tác, cô được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nhận về tài năng của mình.
Bằng việc chứng minh khả năng cũng như chất lượng sản phẩm, dịch vụ, CEO Phương Linh nhận được cấp giấy phép hoạt động hợp pháp từ tổ chức uy tín hàng đầu thế giới.
Website: https://ok9.ai/ceo-phuong-linh/
Địa chỉ: 1084 Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
SĐT: 0819006789
#phuonglinhok9 #ceophuonglinh #ok9aiceophuonglinh #ok9 #ok9ai #casinook9 #nhacaiok9 #dangkyok9 #ok9dangnhaphttps://www.facebook.com/phuonglinhok9/
https://www.youtube.com/@Ph%C6%B0%C6%A1ngLinhok9
https://groups.google.com/g/phuonglinhok9/about
https://x.com/phuonglinhok9
https://www.pinterest.com/phnglinhok9/
https://www.tumblr.com/phuonglinhok9
https://vimeo.com/phuonglinhok9
Member Since
07-09-2024
Female
0 Likes
First Name
Phương Linh
Last Name
Ok9
Date of Birth
01-01-1999
About Me
"CEO Phương Linh đặt ra nền móng vững chắc để giúp OK9 phát triển không ngừng, thậm chí ngày một vững mạnh hơn. Qua nhiều năm tháng công tác, cô được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nhận về tài năng của mình.
Bằng việc chứng minh khả năng cũng như chất lượng sản phẩm, dịch vụ, CEO Phương Linh nhận được cấp giấy phép hoạt động hợp pháp từ tổ chức uy tín hàng đầu thế giới.
Website: https://ok9.ai/ceo-phuong-linh/
Địa chỉ: 1084 Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
SĐT: 0819006789
#phuonglinhok9 #ceophuonglinh #ok9aiceophuonglinh #ok9 #ok9ai #casinook9 #nhacaiok9 #dangkyok9 #ok9dangnhaphttps://www.facebook.com/phuonglinhok9/
https://www.youtube.com/@Ph%C6%B0%C6%A1ngLinhok9
https://groups.google.com/g/phuonglinhok9/about
https://x.com/phuonglinhok9
https://www.pinterest.com/phnglinhok9/
https://www.tumblr.com/phuonglinhok9
https://vimeo.com/phuonglinhok9
Country
 Viet Nam
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
phuonglinhok9
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
phuonglinhok9 has joined ChillSpot1, say hello to phuonglinhok9
2 weeks ago
Ceo Phương Linh - Sứ Mệnh To Lớn Tại OK9

"CEO Phương Linh đặt ra nền móng vững chắc để giúp OK9 phát triển không ngừng, thậm chí ngày một vững mạnh hơn. Qua nhiều năm tháng công tác, cô được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nhận về tài năng của mình.
Bằng việc chứng minh khả năng cũng như chất lượng sản phẩm, dịch vụ, CEO Phương Linh nhận được cấp giấy phép hoạt động hợp pháp từ tổ chức uy tín hàng đầu thế giới.
Website: https://ok9.ai/ceo-phuong-linh/
Địa chỉ: 1084 Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
SĐT: 0819006789
#phuonglinhok9 #ceophuonglinh #ok9aiceophuonglinh #ok9 #ok9ai #casinook9 #nhacaiok9 #dangkyok9 #ok9dangnhaphttps://www.facebook.com/phuonglinhok9/
https://www.youtube.com/@Ph%C6%B0%C6%A1ngLinhok9
https://groups.google.com/g/phuonglinhok9/about
https://x.com/phuonglinhok9
https://www.pinterest.com/phnglinhok9/
https://www.tumblr.com/phuonglinhok9
https://vimeo.com/phuonglinhok9
Member Since
07-09-2024
Female
0 Likes
First Name
Phương Linh
Last Name
Ok9
Date of Birth
01-01-1999
About Me
"CEO Phương Linh đặt ra nền móng vững chắc để giúp OK9 phát triển không ngừng, thậm chí ngày một vững mạnh hơn. Qua nhiều năm tháng công tác, cô được các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nhận về tài năng của mình.
Bằng việc chứng minh khả năng cũng như chất lượng sản phẩm, dịch vụ, CEO Phương Linh nhận được cấp giấy phép hoạt động hợp pháp từ tổ chức uy tín hàng đầu thế giới.
Website: https://ok9.ai/ceo-phuong-linh/
Địa chỉ: 1084 Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
SĐT: 0819006789
#phuonglinhok9 #ceophuonglinh #ok9aiceophuonglinh #ok9 #ok9ai #casinook9 #nhacaiok9 #dangkyok9 #ok9dangnhaphttps://www.facebook.com/phuonglinhok9/
https://www.youtube.com/@Ph%C6%B0%C6%A1ngLinhok9
https://groups.google.com/g/phuonglinhok9/about
https://x.com/phuonglinhok9
https://www.pinterest.com/phnglinhok9/
https://www.tumblr.com/phuonglinhok9
https://vimeo.com/phuonglinhok9
Country
 Viet Nam
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(0)

Login to comment