Signup
Login
thanhcongfarms
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
thanhcongfarms has joined ChillSpot1, say hello to thanhcongfarms
2 years ago
Thành Công Farm

Member Since
05-17-2022
Male
0 Likes
First Name
Thành Công Farm
Last Name
Thành Công Farm
About Me
Thành Công Farm - Nông Nghiệp Hữu Cơ Bền Vững
Cung cấp các thông tin tổng hợp về nông nghiệp như cây trồng, cây cảnh, cây ăn trái, bonsai, chăn nuôi, ruồi lính đen... và các lĩnh vực thuỷ sản khác.
Địa chỉ: Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương
SDT: 0869377629
Country
 United States
City
Hải Dương
Occupation
Thành Công Farm
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
thanhcongfarms
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
thanhcongfarms has joined ChillSpot1, say hello to thanhcongfarms
2 years ago
Thành Công Farm

Member Since
05-17-2022
Male
0 Likes
First Name
Thành Công Farm
Last Name
Thành Công Farm
About Me
Thành Công Farm - Nông Nghiệp Hữu Cơ Bền Vững
Cung cấp các thông tin tổng hợp về nông nghiệp như cây trồng, cây cảnh, cây ăn trái, bonsai, chăn nuôi, ruồi lính đen... và các lĩnh vực thuỷ sản khác.
Địa chỉ: Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương
SDT: 0869377629
Country
 United States
City
Hải Dương
Occupation
Thành Công Farm
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(1)

Login to comment