Signup
Login
truongviethoang
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
truongviethoang has joined ChillSpot1, say hello to truongviethoang
7 months ago


Trương Việt Hoàng là cựu cầu thủ xuất xắc trong lòng nhiều người hâm mộ của Việt Nam. Song song đó Trương Việt Hoàng còn là huấn luyện viên lâu năm, có nhiều kinh nghiệm bóng đá nhất. Hãy cùng tham khảo thêm thông tin tại truongviethoang.com nhé #truongviethoang #hlvtruongviethoang
- Địa chỉ: 76 P. Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 0987888666
- Email: truongviethoangcom@gmail.com
- Website:
https://truongviethoang.com/
Member Since
05-11-2023
Male
0 Likes
About Me

Trương Việt Hoàng là cựu cầu thủ xuất xắc trong lòng nhiều người hâm mộ của Việt Nam. Song song đó Trương Việt Hoàng còn là huấn luyện viên lâu năm, có nhiều kinh nghiệm bóng đá nhất. Hãy cùng tham khảo thêm thông tin tại truongviethoang.com nhé #truongviethoang #hlvtruongviethoang
- Địa chỉ: 76 P. Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 0987888666
- Email: truongviethoangcom@gmail.com
- Website:
https://truongviethoang.com/
Country
 Viet Nam
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
truongviethoang
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
truongviethoang has joined ChillSpot1, say hello to truongviethoang
7 months ago


Trương Việt Hoàng là cựu cầu thủ xuất xắc trong lòng nhiều người hâm mộ của Việt Nam. Song song đó Trương Việt Hoàng còn là huấn luyện viên lâu năm, có nhiều kinh nghiệm bóng đá nhất. Hãy cùng tham khảo thêm thông tin tại truongviethoang.com nhé #truongviethoang #hlvtruongviethoang
- Địa chỉ: 76 P. Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 0987888666
- Email: truongviethoangcom@gmail.com
- Website:
https://truongviethoang.com/
Member Since
05-11-2023
Male
0 Likes
About Me

Trương Việt Hoàng là cựu cầu thủ xuất xắc trong lòng nhiều người hâm mộ của Việt Nam. Song song đó Trương Việt Hoàng còn là huấn luyện viên lâu năm, có nhiều kinh nghiệm bóng đá nhất. Hãy cùng tham khảo thêm thông tin tại truongviethoang.com nhé #truongviethoang #hlvtruongviethoang
- Địa chỉ: 76 P. Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 0987888666
- Email: truongviethoangcom@gmail.com
- Website:
https://truongviethoang.com/
Country
 Viet Nam
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(0)

Login to comment