Signup
Login
tuyetnhung
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Tuyết Nhung Phạm

HR Tuyết Nhung là hình mẫu cho GenZ năng động. Cô là Trưởng phòng nhân sự và truyền thông nội bộ Công ty TNHH Quản trị số Fastdo - Công ty #1 phần mềm quản trị công việc dành cho SMEs Việt Nam. Với triết lý “Làm nhanh hơn, tiền nhiều hơn”, Fastdo mang đến cho SMEs bộ giải pháp phần mềm gia tăng tốc độ hoàn thành 20% công việc chủ chốt tạo nên 80% doanh thu cho doanh nghiệp.
Địa chỉ: Trần Cao Vân, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Map: https://maps.app.goo.gl/1zB1LmR7VW8QMtHU9
Website: https://fastdo.vn/tac-gia/tuyet-nhung/
Tel: 0971264019
Email: hr@fastdo.vn
#fastdo #phanmemquantricongviec #quantricongviec #SMEs
Member Since
07-03-2024
Female
0 Likes
First Name
Tuyet Nhung
Last Name
Pham
Date of Birth
01-01-1999
About Me
HR Tuyết Nhung là hình mẫu cho GenZ năng động. Cô là Trưởng phòng nhân sự và truyền thông nội bộ Công ty TNHH Quản trị số Fastdo - Công ty #1 phần mềm quản trị công việc dành cho SMEs Việt Nam. Với triết lý “Làm nhanh hơn, tiền nhiều hơn”, Fastdo mang đến cho SMEs bộ giải pháp phần mềm gia tăng tốc độ hoàn thành 20% công việc chủ chốt tạo nên 80% doanh thu cho doanh nghiệp.
Địa chỉ: Trần Cao Vân, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Map: https://maps.app.goo.gl/1zB1LmR7VW8QMtHU9
Website: https://fastdo.vn/tac-gia/tuyet-nhung/
Tel: 0971264019
Email: hr@fastdo.vn
#fastdo #phanmemquantricongviec #quantricongviec #SMEs
Country
 Viet Nam
Postal Code
55000
Hometown
Da Nang
City
Da Nang
Education
Việt Nam
Schools
Việt Nam
Occupation
Việt Nam
Companies
Việt Nam
Hobbies
Việt Nam
Favorite Movies & Shows
Việt Nam
Favorite Music
Việt Nam
Favorite Books
Việt Nam
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
tuyetnhung
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Tuyết Nhung Phạm

HR Tuyết Nhung là hình mẫu cho GenZ năng động. Cô là Trưởng phòng nhân sự và truyền thông nội bộ Công ty TNHH Quản trị số Fastdo - Công ty #1 phần mềm quản trị công việc dành cho SMEs Việt Nam. Với triết lý “Làm nhanh hơn, tiền nhiều hơn”, Fastdo mang đến cho SMEs bộ giải pháp phần mềm gia tăng tốc độ hoàn thành 20% công việc chủ chốt tạo nên 80% doanh thu cho doanh nghiệp.
Địa chỉ: Trần Cao Vân, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Map: https://maps.app.goo.gl/1zB1LmR7VW8QMtHU9
Website: https://fastdo.vn/tac-gia/tuyet-nhung/
Tel: 0971264019
Email: hr@fastdo.vn
#fastdo #phanmemquantricongviec #quantricongviec #SMEs
Member Since
07-03-2024
Female
0 Likes
First Name
Tuyet Nhung
Last Name
Pham
Date of Birth
01-01-1999
About Me
HR Tuyết Nhung là hình mẫu cho GenZ năng động. Cô là Trưởng phòng nhân sự và truyền thông nội bộ Công ty TNHH Quản trị số Fastdo - Công ty #1 phần mềm quản trị công việc dành cho SMEs Việt Nam. Với triết lý “Làm nhanh hơn, tiền nhiều hơn”, Fastdo mang đến cho SMEs bộ giải pháp phần mềm gia tăng tốc độ hoàn thành 20% công việc chủ chốt tạo nên 80% doanh thu cho doanh nghiệp.
Địa chỉ: Trần Cao Vân, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Map: https://maps.app.goo.gl/1zB1LmR7VW8QMtHU9
Website: https://fastdo.vn/tac-gia/tuyet-nhung/
Tel: 0971264019
Email: hr@fastdo.vn
#fastdo #phanmemquantricongviec #quantricongviec #SMEs
Country
 Viet Nam
Postal Code
55000
Hometown
Da Nang
City
Da Nang
Education
Việt Nam
Schools
Việt Nam
Occupation
Việt Nam
Companies
Việt Nam
Hobbies
Việt Nam
Favorite Movies & Shows
Việt Nam
Favorite Music
Việt Nam
Favorite Books
Việt Nam
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(1)

Login to comment