Signup
Login
viettelaiocom
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
viettelaiocom commented
2 weeks ago
viettelaiocom has joined ChillSpot1, say hello to viettelaiocom
2 weeks ago

Member Since
06-08-2024
Male
0 Likes
About Me
Viettel aio là đơn vị hạch toàn độc lập, một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, Viettel Construction đã phát triển không ngừng trong 25 năm qua. Đơn vị cung cấp dịch vụ trên nền tảng kỹ thuật các lĩnh vực Vận hành Khai thác, Xây lắp, Đầu tư hạ tầng cho thuê, Giải pháp Tích hợp và Công nghệ thông tin.
Tên thương hiệu: Viettel aio - Giải pháp tích hợp Viettel Contrustion
Địa chỉ: Phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội..
Website: https://viettelaio.com/
Phone: 084.208.1111
Tags: #viettelaiocom #viettelaio #viettel
Country
 Viet Nam
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
viettelaiocom
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
viettelaiocom commented
2 weeks ago
viettelaiocom has joined ChillSpot1, say hello to viettelaiocom
2 weeks ago

Member Since
06-08-2024
Male
0 Likes
About Me
Viettel aio là đơn vị hạch toàn độc lập, một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, Viettel Construction đã phát triển không ngừng trong 25 năm qua. Đơn vị cung cấp dịch vụ trên nền tảng kỹ thuật các lĩnh vực Vận hành Khai thác, Xây lắp, Đầu tư hạ tầng cho thuê, Giải pháp Tích hợp và Công nghệ thông tin.
Tên thương hiệu: Viettel aio - Giải pháp tích hợp Viettel Contrustion
Địa chỉ: Phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội..
Website: https://viettelaio.com/
Phone: 084.208.1111
Tags: #viettelaiocom #viettelaio #viettel
Country
 Viet Nam
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(1)

Login to comment