Signup
Login
xGreenLanternJeremy
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
just α ghσst σf thє pαst

вαsícs
nαmє: jєrєmч rαчnєr
gєndєr: mαlє ♂
αltєr єgσ (hєrσ/víllαín nαmє): grєєn lαntєrn; í αm thє wíєldєr σf α grєєn lαntєrn pσwєr ríng; thєrєfσrє í αm α grєєn lαntєrn.
nícknαmєs: jєr, jєr-вєαr, gєrmч
вírth dαtє: mαrch 15th
αgє: 21 чєαrs σld

phчsícαl αppєαrαncє
hєíght: 5’10
rαcє: ½ humαn, ½ tαmαrαníαn
вσdч tчpє/вuíld: musculαr/αthlєtíc
skín tσnє: σlívє
єчє cσlσr: вluє/вrσwn
hαír cσlσr: вrσwn
hαírstчlє: spíkєd

αffílíαtíσns
wσrks wíth: grєєn lαntєrn cσrps αnd tєєn títαns ínc. (jump cítч dívísíσn)
hєαdquαrtєrs: títαns tσwєr (ín jump cítч) σr thє plαnєt σf σα fσr lαntєrn dutíєs

fαmílч
mσthєr: kσmαnd’r (вlαckfírє)
fαthєr: kчlє rαчnєr (grєєn lαntєrn)
síвlíngs: jαkσв αnd αndч rαчnєr
вírth σrdєr: jαkσв, mчsєlf, αnd thєn αndч (kσlααnd’r)

rєlαtíσnshíp stαtus
sínglє
sєхuαl σríєntαtíσn: вí

ínvєntσrч
grєєn lαntєrn pσwєr ríng (fuєlєd вч wíllpσwєr)
- íncludєs pσwєr вαttєrч (αllσws ít’s wíєldєr tσ dσ thє fσllσwíng)
• crєαtє grєєn єnєrgч cσnstructs
• crєαtє prσtєctívє fσrcє fíєlds
• phαsє thrσugh sσlíd σвjєcts
• rєndєr thє usєr ínvísíвlє αt cσmmαnd
• αвsσrв σr stσrє mσst єnєrgíєs
• flч αt íncrєdíвlє spєєds
• crєαtє αnd usє α tєlєpαthíc línk

wєαknєssєs
• vunєrαвlє tσ rєd αnd чєllσw líght; cαn вє єαsílч currσptєd вч thє αurα σf α rєd lαntєrn σr sínєstrσ lαntєrn
• rєchαrgє prσtσcσl; íf pσwєr ríng ís nσt rєchαrgєd σvєr α pєríσd σf tímє thєn wíєldєr ís stríppєd σf thєír lαntєrn αвílítíєs untíl thєч rєchαrgє.


║▌│█│║▌║││█║▌│║▌║║▌│█

©jєrєmч rαчnєr’s σffícíαl chαnnєl™
Member Since
11-05-2012
0 Likes
Country
 United States
xGreenLanternJeremy
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
just α ghσst σf thє pαst

вαsícs
nαmє: jєrєmч rαчnєr
gєndєr: mαlє ♂
αltєr єgσ (hєrσ/víllαín nαmє): grєєn lαntєrn; í αm thє wíєldєr σf α grєєn lαntєrn pσwєr ríng; thєrєfσrє í αm α grєєn lαntєrn.
nícknαmєs: jєr, jєr-вєαr, gєrmч
вírth dαtє: mαrch 15th
αgє: 21 чєαrs σld

phчsícαl αppєαrαncє
hєíght: 5’10
rαcє: ½ humαn, ½ tαmαrαníαn
вσdч tчpє/вuíld: musculαr/αthlєtíc
skín tσnє: σlívє
єчє cσlσr: вluє/вrσwn
hαír cσlσr: вrσwn
hαírstчlє: spíkєd

αffílíαtíσns
wσrks wíth: grєєn lαntєrn cσrps αnd tєєn títαns ínc. (jump cítч dívísíσn)
hєαdquαrtєrs: títαns tσwєr (ín jump cítч) σr thє plαnєt σf σα fσr lαntєrn dutíєs

fαmílч
mσthєr: kσmαnd’r (вlαckfírє)
fαthєr: kчlє rαчnєr (grєєn lαntєrn)
síвlíngs: jαkσв αnd αndч rαчnєr
вírth σrdєr: jαkσв, mчsєlf, αnd thєn αndч (kσlααnd’r)

rєlαtíσnshíp stαtus
sínglє
sєхuαl σríєntαtíσn: вí

ínvєntσrч
grєєn lαntєrn pσwєr ríng (fuєlєd вч wíllpσwєr)
- íncludєs pσwєr вαttєrч (αllσws ít’s wíєldєr tσ dσ thє fσllσwíng)
• crєαtє grєєn єnєrgч cσnstructs
• crєαtє prσtєctívє fσrcє fíєlds
• phαsє thrσugh sσlíd σвjєcts
• rєndєr thє usєr ínvísíвlє αt cσmmαnd
• αвsσrв σr stσrє mσst єnєrgíєs
• flч αt íncrєdíвlє spєєds
• crєαtє αnd usє α tєlєpαthíc línk

wєαknєssєs
• vunєrαвlє tσ rєd αnd чєllσw líght; cαn вє єαsílч currσptєd вч thє αurα σf α rєd lαntєrn σr sínєstrσ lαntєrn
• rєchαrgє prσtσcσl; íf pσwєr ríng ís nσt rєchαrgєd σvєr α pєríσd σf tímє thєn wíєldєr ís stríppєd σf thєír lαntєrn αвílítíєs untíl thєч rєchαrgє.


║▌│█│║▌║││█║▌│║▌║║▌│█

©jєrєmч rαчnєr’s σffícíαl chαnnєl™
Member Since
11-05-2012
0 Likes
Country
 United States
Comments(3)

Login to comment