Signup
Login
xaydungsaigon
Movie Star
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
xaydungsaigon has joined ChillSpot1, say hello to xaydungsaigon
7 months ago

Member Since
03-14-2022
Male
0 Likes
First Name
Xây Dựng
Last Name
Sài Gòn
About Me
Xây Dựng Sài Gòn - Thương hiệu thuộc công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Xây An Cư thành lập từ năm 2014 hiện là 1 trong những công ty thiết kế xây dựng uy tín tại Sài Gòn
Country
 Viet Nam
Postal Code
70000
City
36 Đường 27, khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức, TPHCM
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
xaydungsaigon
Movie Star
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
xaydungsaigon has joined ChillSpot1, say hello to xaydungsaigon
7 months ago

Member Since
03-14-2022
Male
0 Likes
First Name
Xây Dựng
Last Name
Sài Gòn
About Me
Xây Dựng Sài Gòn - Thương hiệu thuộc công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Xây An Cư thành lập từ năm 2014 hiện là 1 trong những công ty thiết kế xây dựng uy tín tại Sài Gòn
Country
 Viet Nam
Postal Code
70000
City
36 Đường 27, khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức, TPHCM
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(1)

Login to comment