Signup
Login
yenvipvn
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
yenvipvn commented
3 weeks ago
yenvipvn has joined ChillSpot1, say hello to yenvipvn
3 weeks ago

Yến Vip là một trang web chuyên cung cấp sỉ và lẻ Tổ yến sào Khánh Hòa. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm như Tổ yến thô, Tổ yến tinh chế, yến chưng, và đảm bảo chất lượng nguyên chất 100%. Nếu bạn quan tâm đến yến sào, Yến Vip có thể là một địa chỉ hữu ích cho bạn.
Thương hiệu: Yến Vip
Địa chỉ:
- Tại TP.HCM: 94/11 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
- Tại Khánh Hòa: Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa
Website: https://yenvip.vn/
Phone: 0859.280.281
Mail: support@yenvip.vn - kinhdoanh@yenvip.vn
Tags: #yenvip #yenvipvn #yentinhche #yentho
Member Since
07-02-2024
Male
0 Likes
First Name
Yến
Last Name
Vip
About Me
Yến Vip là một trang web chuyên cung cấp sỉ và lẻ Tổ yến sào Khánh Hòa. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm như Tổ yến thô, Tổ yến tinh chế, yến chưng, và đảm bảo chất lượng nguyên chất 100%. Nếu bạn quan tâm đến yến sào, Yến Vip có thể là một địa chỉ hữu ích cho bạn.
Thương hiệu: Yến Vip
Địa chỉ:
- Tại TP.HCM: 94/11 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
- Tại Khánh Hòa: Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa
Website: https://yenvip.vn/
Phone: 0859.280.281
Mail: support@yenvip.vn - kinhdoanh@yenvip.vn
Tags: #yenvip #yenvipvn #yentinhche #yentho
Country
 Viet Nam
City
Cau Giay
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
yenvipvn
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
yenvipvn commented
3 weeks ago
yenvipvn has joined ChillSpot1, say hello to yenvipvn
3 weeks ago

Yến Vip là một trang web chuyên cung cấp sỉ và lẻ Tổ yến sào Khánh Hòa. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm như Tổ yến thô, Tổ yến tinh chế, yến chưng, và đảm bảo chất lượng nguyên chất 100%. Nếu bạn quan tâm đến yến sào, Yến Vip có thể là một địa chỉ hữu ích cho bạn.
Thương hiệu: Yến Vip
Địa chỉ:
- Tại TP.HCM: 94/11 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
- Tại Khánh Hòa: Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa
Website: https://yenvip.vn/
Phone: 0859.280.281
Mail: support@yenvip.vn - kinhdoanh@yenvip.vn
Tags: #yenvip #yenvipvn #yentinhche #yentho
Member Since
07-02-2024
Male
0 Likes
First Name
Yến
Last Name
Vip
About Me
Yến Vip là một trang web chuyên cung cấp sỉ và lẻ Tổ yến sào Khánh Hòa. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm như Tổ yến thô, Tổ yến tinh chế, yến chưng, và đảm bảo chất lượng nguyên chất 100%. Nếu bạn quan tâm đến yến sào, Yến Vip có thể là một địa chỉ hữu ích cho bạn.
Thương hiệu: Yến Vip
Địa chỉ:
- Tại TP.HCM: 94/11 Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
- Tại Khánh Hòa: Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa
Website: https://yenvip.vn/
Phone: 0859.280.281
Mail: support@yenvip.vn - kinhdoanh@yenvip.vn
Tags: #yenvip #yenvipvn #yentinhche #yentho
Country
 Viet Nam
City
Cau Giay
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(1)

Login to comment