Wednesday - Wednesday (2022) Vietsub
Wednesday - Wednesday (2022) Vietsub
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 86
Uploaded: Jun 7 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Cô ra mắt có dáng vẻ cô độc, đấm đá bạo lực, tất cả xu hướng kháng đối thị trường. Sau khi bị đuổi học vị phục thù các kẻ bắt nạt em trai, cô bị bác mẹ đưa mang đến Học viện Nevermore, chỗ đều học sinh dị biệt rèn luyện. Ở trường mới, cô liên tục vướng vào băn khoăn, chứng kiến nhiều tử vong kỳ dị liên tiếp xảy ra. Trong các bước đi tậu chân tướng sự thật, Wednesday dần bắt gặp đa số bí mật xúc tiến mang đến chiếc tộc and bản thân. sản phẩm được đặt trong đồ họa giả tưởng, khi mọi người bình thường sống cộng phù thủy, thành viên cá, gia đình sói, ma cà rồng...
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 86
Uploaded: Jun 7 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
Cô ra mắt có dáng vẻ cô độc, đấm đá bạo lực, tất cả xu hướng kháng đối thị trường. Sau khi bị đuổi học vị phục thù các kẻ bắt nạt em trai, cô bị bác mẹ đưa mang đến Học viện Nevermore, chỗ đều học sinh dị biệt rèn luyện. Ở trường mới, cô liên tục vướng vào băn khoăn, chứng kiến nhiều tử vong kỳ dị liên tiếp xảy ra. Trong các bước đi tậu chân tướng sự thật, Wednesday dần bắt gặp đa số bí mật xúc tiến mang đến chiếc tộc and bản thân. sản phẩm được đặt trong đồ họa giả tưởng, khi mọi người bình thường sống cộng phù thủy, thành viên cá, gia đình sói, ma cà rồng...
Category
Film
Tags
no-tag