Bể rửa siêu âm Rama công nghiệp
Bể rửa siêu âm Rama công nghiệp
Videos: 1
Subscribers: 1
Views: 859
Uploaded: Oct 6 2021
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 1
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Bể rửa siêu âm Rama là công cụ làm sạch đồ dùng hiệu quả, nhanh chóng dựa trên nguyên lý hoạt động tạo bọt của sóng siêu âm trong nước. Không tốn nhiều thời gian, không sử dụng sức người, đồ dùng vẫn được làm sạch nhờ máy làm sạch bằng sóng siêu âm Rama.
Category
News
Comments (0)

Login to comment
Views: 859
Uploaded: Oct 6 2021
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 1
Subscribers: 1
Description
Bể rửa siêu âm Rama là công cụ làm sạch đồ dùng hiệu quả, nhanh chóng dựa trên nguyên lý hoạt động tạo bọt của sóng siêu âm trong nước. Không tốn nhiều thời gian, không sử dụng sức người, đồ dùng vẫn được làm sạch nhờ máy làm sạch bằng sóng siêu âm Rama.
Category
News