Signup
Login
mayruasieuamrama
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
2 years ago
mayruasieuamrama has joined ChillSpot1, say hello to mayruasieuamrama
3 years ago
mayruasieuamrama

Rama Việt Nam tiên phong đi đầu là công ty cũng cấp sản phẩm công nghệ làm sạch bằng sóng siêu âm, nổi bật nhất là máy rửa siêu âm, thiết bị hỗ trợ vệ sinh đồ dùng cá nhân, thiết bị ý tế.
Địa chỉ: Biệt thự 34 - Liền kề 39, Vân Canh HUD, Hoài Đức
Phone: 0986765115
Email: cskh.rama@gmail.com
#rama #ramaviệtnam #máyrửasiêuâmrama #ultrasoniccleaningmachine
Member Since
06-15-2021
Female
0 Likes
First Name
Công ty Máy rửa siêu âm
Last Name
Rama
Country
 Viet Nam
Postal Code
10000
Hometown
Vân Canh HUD,Hoài Đức
City
Hà Nội
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
mayruasieuamrama
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
2 years ago
mayruasieuamrama has joined ChillSpot1, say hello to mayruasieuamrama
3 years ago
mayruasieuamrama

Rama Việt Nam tiên phong đi đầu là công ty cũng cấp sản phẩm công nghệ làm sạch bằng sóng siêu âm, nổi bật nhất là máy rửa siêu âm, thiết bị hỗ trợ vệ sinh đồ dùng cá nhân, thiết bị ý tế.
Địa chỉ: Biệt thự 34 - Liền kề 39, Vân Canh HUD, Hoài Đức
Phone: 0986765115
Email: cskh.rama@gmail.com
#rama #ramaviệtnam #máyrửasiêuâmrama #ultrasoniccleaningmachine
Member Since
06-15-2021
Female
0 Likes
First Name
Công ty Máy rửa siêu âm
Last Name
Rama
Country
 Viet Nam
Postal Code
10000
Hometown
Vân Canh HUD,Hoài Đức
City
Hà Nội
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(1)

Login to comment