Xem Mặt Trời Mùa Đông - Winter Sun (2023) Vietsub online
Xem Mặt Trời Mùa Đông - Winter Sun (2023) Vietsub online
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 63
Uploaded: Jun 23 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
bên trời mùa đông gây lưu ý qua mọi phân cảnh bước đầu khi teaser được giới thiệu. Cuộc tranh đấu, mâu thuẫn về tổ ấm, tình yêu được phơi bày, hiện thực hóa qua hai gam màu chủ quản đá quý and xanh - bộc lộ thông điệp của phim: sự báo oán cần yếu làm cho những người ta giảm âu sầu, chỉ việc tình bi cảm mới có thể sưởi ấm áp được rất nhiều tâm hồn xấu số, lạnh giá…
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 63
Uploaded: Jun 23 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
bên trời mùa đông gây lưu ý qua mọi phân cảnh bước đầu khi teaser được giới thiệu. Cuộc tranh đấu, mâu thuẫn về tổ ấm, tình yêu được phơi bày, hiện thực hóa qua hai gam màu chủ quản đá quý and xanh - bộc lộ thông điệp của phim: sự báo oán cần yếu làm cho những người ta giảm âu sầu, chỉ việc tình bi cảm mới có thể sưởi ấm áp được rất nhiều tâm hồn xấu số, lạnh giá…
Category
Film
Tags
no-tag