Signup
Login
xFearfulLight's Friends
xFearfulLight
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
”Їи Ьlacкё$т daу, їп Ьяїgнтє₴т пїgнт,
Bєшaґє уоцґ fєaя₴ мadё їпто lїgнт
Lєт тно₴ё шно тґу то ₴тоp шнaт’$ ґїgнт,
Bцяи lїкё му pощєґ*... ₴їпє$тяо’₴ мїgнт!”

Mу пaмё’$ Dalla₴ aиd Ї’vє dоиє a нояґївlє їиjц$тїcє то тнё galaжу. Дт тнё agє fоя fоцятєёи Ї щa₴ ц$нєґєd їито тнє Gяёёи Laитєяи Cояp₴ aиd му тґaїиїиg Ьєgaи. Оvєґ тнє cоця₴є оf a fёш моитн₴ Ї єжcёllєd їп му laитёяи cla$₴є$ aпd му aґмaтцяё мї₴$юи₴. Їт щa$ alоиg тнє щaу тнaт Ї мёт му тшо Ьё₴т fґїєиd$ щно щёґє al$о fяом єaґтн, Jёяєму aиd Claцdїa. Claцdїa aпd Ї нad $тaятёd gоїпg оцт aпd тнїиg₴ щёяё gяёaт, цптїl Claцdїa aпd Jёяёму шёпт ои a мї₴$юи тоgётнєґ. Tнёу щєяё ояdєґёd то тяacк dоши a ₴їиї₴тєґ cяїмїпal aиd dцґїиg тнє мї₴$юи aпd Claцdїa lо$т нєґ lїfє їи тнє pяоcё$₴. Ї cоцld пєvёя fїиd їт їп мє то fояgїvё Jёяёму aиd оця fяїєиd₴нїp тоо caмє то a нalт. Їт щa₴ тнёи Ї caмё acґо₴$ тнё $їиє₴тяо Cояp₴ aиd Ї fёlт тнї$ cомfоят aиd fєaяlє$$пё$₴ їи placїпg му allёgїaпcє то тнём.
Member Since
12-22-2012
Male
0 Likes
Country
 United States
xFearfulLight
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines