Signup
Login
Meizer
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity  
Meizer commented on Teioh
7 months ago
Meizer subscribed to Teioh
7 months ago
7 months ago
Meizer commented on Finesse
7 months ago
Meizer commented on YouCutYourself
7 months ago
10 months ago

Ech sinn net e Mann vu klenge Wierder, mee ech sinn e Mann vu ville Paraphrasing.

Iwwer mech huh? gutt ech hunn d'Techologie gär an ech maachen e Liewen dovun, ech genéissen Konscht a Gedichter an och e bësse Wäin. wann Dir méi wëllt wëssen, frot.

Ech hunn och gär Autoen besonnesch Autoen aus de 60er 70er an 80er awer net vill vun den 90er haha

____#
____$___#$______________________________#
___§$§__$$__________________________$___#$
___$$$_#$$#________________________$$$__$$#
___$$$_$$$§________________________$$$_§$$#
___$$$$$$$#_______________________#$$$_$$$#
___$$$$$$$#_______________________§$$$$$$$#
___$$$$$$$________________________#$$$$$$$
___§$$$$$#_________________________$$$$$$$
____§$$$#__________________________§$$$$$
_____§#_____________________________#$$$
_____$$$____________#__#____________#§
______$$§__________$§__§§__________§$$
______#$$__________$$##$$_________#$$
________#$§_________$$$$__________$$
__#______$$$#______$$$$$_______§$$
___$#______#_#$$$$$$$$$$$§§$$_§$§_____#
____$$___________#$$$$$$$$§§§________§#
_____$$_#______§$§$$$$$$$$_#________$#
_§______$$$$#$$$#_$$$$$$$§_$$$##§$$#____§
_#$#___________#_#__###__#___###§#____#§
___$$§#______$$$_$$$§##§$$#$$________§#
_____§#§$$$#§$#___§$$$$$$§__§$$_§$$§____##
_#§___________§§#$#______§##____##_____§§
__§$$#______$$$__$$$$$$$$$##$$#______#$#
##__§$_$$$$#$_##__§$$$$$§____§$#$$$$_#__##
_#$_________#$$#$$#_____#$_$$___###____§§
__#$$#___##§$§__#$$$$$$$$$__$$#______#$#
____###$$$§_______#§$$$§#____#§_$$$$
________________#$______#________#
_________________$$$$$$$$
__________________$$$$$$
__________________§§§§§§
___________________$§§§$§
___________________§$$$$§
____________________§$$$$
_____________________#§§##
________________________$$$#
______________§_________#$$$#
_____________#$___________§§#§
_____________$#_____________$$§
____________#$$#____________§$$
_____________$_______________##
_____________§$____________#$$
_______________#$$§#______$$$
_________________§$§#$$$$##Opgepasst ech stiechen haha

Member Since
11-30-2021
Male
0 Likes
Country
 Austria
Meizer
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity  
Meizer commented on Teioh
7 months ago
Meizer subscribed to Teioh
7 months ago
7 months ago
Meizer commented on Finesse
7 months ago
Meizer commented on YouCutYourself
7 months ago
10 months ago

Ech sinn net e Mann vu klenge Wierder, mee ech sinn e Mann vu ville Paraphrasing.

Iwwer mech huh? gutt ech hunn d'Techologie gär an ech maachen e Liewen dovun, ech genéissen Konscht a Gedichter an och e bësse Wäin. wann Dir méi wëllt wëssen, frot.

Ech hunn och gär Autoen besonnesch Autoen aus de 60er 70er an 80er awer net vill vun den 90er haha

____#
____$___#$______________________________#
___§$§__$$__________________________$___#$
___$$$_#$$#________________________$$$__$$#
___$$$_$$$§________________________$$$_§$$#
___$$$$$$$#_______________________#$$$_$$$#
___$$$$$$$#_______________________§$$$$$$$#
___$$$$$$$________________________#$$$$$$$
___§$$$$$#_________________________$$$$$$$
____§$$$#__________________________§$$$$$
_____§#_____________________________#$$$
_____$$$____________#__#____________#§
______$$§__________$§__§§__________§$$
______#$$__________$$##$$_________#$$
________#$§_________$$$$__________$$
__#______$$$#______$$$$$_______§$$
___$#______#_#$$$$$$$$$$$§§$$_§$§_____#
____$$___________#$$$$$$$$§§§________§#
_____$$_#______§$§$$$$$$$$_#________$#
_§______$$$$#$$$#_$$$$$$$§_$$$##§$$#____§
_#$#___________#_#__###__#___###§#____#§
___$$§#______$$$_$$$§##§$$#$$________§#
_____§#§$$$#§$#___§$$$$$$§__§$$_§$$§____##
_#§___________§§#$#______§##____##_____§§
__§$$#______$$$__$$$$$$$$$##$$#______#$#
##__§$_$$$$#$_##__§$$$$$§____§$#$$$$_#__##
_#$_________#$$#$$#_____#$_$$___###____§§
__#$$#___##§$§__#$$$$$$$$$__$$#______#$#
____###$$$§_______#§$$$§#____#§_$$$$
________________#$______#________#
_________________$$$$$$$$
__________________$$$$$$
__________________§§§§§§
___________________$§§§$§
___________________§$$$$§
____________________§$$$$
_____________________#§§##
________________________$$$#
______________§_________#$$$#
_____________#$___________§§#§
_____________$#_____________$$§
____________#$$#____________§$$
_____________$_______________##
_____________§$____________#$$
_______________#$$§#______$$$
_________________§$§#$$$$##Opgepasst ech stiechen haha

Member Since
11-30-2021
Male
0 Likes
Country
 Austria
Comments(20)

Login to comment