Xem Khế Ước - Guy Ritchie's The Covenant (2023) Vietsub online
Xem Khế Ước - Guy Ritchie's The Covenant (2023) Vietsub online
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 23
Uploaded: Jun 5 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
bình an và trở về Mỹ, mà lại John Kinley bị chấn hễ não dẫn đến mất trí nhớ, ký kết ức của anh ấy giờ chỉ từ lại vì cứu tinh của mình là Ahmed. bởi thế ngay khi ban bố Ahmed cùng người nhà anh không dc cấp chứng từ thông hành tới Mỹ cũng như đã hứa & bọn họ hiện đang gặp nguy hiểm, thì John Kinley công bố quyết định hành động bằng cách quay trở lại chốn chiến sự. Anh phải mua thấy Ahmed trước khi phiến quân Taliban bắt gặp ra họ, để trả lại món nợ ơn nghĩa khi xưa.
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 23
Uploaded: Jun 5 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
bình an và trở về Mỹ, mà lại John Kinley bị chấn hễ não dẫn đến mất trí nhớ, ký kết ức của anh ấy giờ chỉ từ lại vì cứu tinh của mình là Ahmed. bởi thế ngay khi ban bố Ahmed cùng người nhà anh không dc cấp chứng từ thông hành tới Mỹ cũng như đã hứa & bọn họ hiện đang gặp nguy hiểm, thì John Kinley công bố quyết định hành động bằng cách quay trở lại chốn chiến sự. Anh phải mua thấy Ahmed trước khi phiến quân Taliban bắt gặp ra họ, để trả lại món nợ ơn nghĩa khi xưa.
Category
Film
Tags
no-tag