Những Điều Thú Vị Về Pokemon Pikachu Có Thể Bạn Chưa Biết
Những Điều Thú Vị Về Pokemon Pikachu Có Thể Bạn Chưa Biết
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 618
Uploaded: Jun 1 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Pikachu là một loài gặm nhấm nhỏ, lùn, toàn thân có màu vàng nên rất dễ nhận ra. Tai của Pikachu khá dài và có sọc đen trên lưng, đuôi giống như tia lửa điện. Có nhiều giả thuyết cho rằng hình dáng của Pikachu được coi là phiên bản chuột Mickey của Nhật Bản. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Những Điều Thú Vị Xoay Quanh Nhân Vật Pokemon Pikachu
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 618
Uploaded: Jun 1 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Pikachu là một loài gặm nhấm nhỏ, lùn, toàn thân có màu vàng nên rất dễ nhận ra. Tai của Pikachu khá dài và có sọc đen trên lưng, đuôi giống như tia lửa điện. Có nhiều giả thuyết cho rằng hình dáng của Pikachu được coi là phiên bản chuột Mickey của Nhật Bản. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Những Điều Thú Vị Xoay Quanh Nhân Vật Pokemon Pikachu
Tags
no-tag