Pokémon S23: Lần đầu tiên đến vùng Isshu! Trận chiến đột phá trong tàn tích !!
Pokémon S23: Lần đầu tiên đến vùng Isshu! Trận chiến đột phá trong tàn tích !!
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 361
Uploaded: Jan 24 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Đội Hỏa Tiễn (ロ ケ ッ ト 団, Roketto-dan?), Hay còn gọi là Băng Hoả Tiễn hoặc Nhóm Tên Lửa, là tổ chức phạm tội ở khu vực Kanto, Johto và Sevii. Mục tiêu của họ là khai thác Pokémon để hệ thống thế giới. Tập 14 - Nội dung Pokémon S23: Lần đầu tiên đến vùng Isshu! Trận chiến đột phá trong tàn tích !!

Theo dõi POPS Kids tại: https://kids.pops.vn/ để xem thêm nhiều bộ phim hoạt hình và chương trình giáo dục thiếu nhi hấp dẫn khác.

Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 361
Uploaded: Jan 24 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Đội Hỏa Tiễn (ロ ケ ッ ト 団, Roketto-dan?), Hay còn gọi là Băng Hoả Tiễn hoặc Nhóm Tên Lửa, là tổ chức phạm tội ở khu vực Kanto, Johto và Sevii. Mục tiêu của họ là khai thác Pokémon để hệ thống thế giới. Tập 14 - Nội dung Pokémon S23: Lần đầu tiên đến vùng Isshu! Trận chiến đột phá trong tàn tích !!

Theo dõi POPS Kids tại: https://kids.pops.vn/ để xem thêm nhiều bộ phim hoạt hình và chương trình giáo dục thiếu nhi hấp dẫn khác.

Tags
no-tag