Doraemon S9 - Tập 466: Que làm kem
Doraemon S9 - Tập 466: Que làm kem
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 446
Uploaded: Jan 28 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Doraemon S9 - Tập 466: Que làm kem


Doraemon bị mất một con ốc vít trong quá trình chế tạo do bị bọn cướp bắn trúng nên thường xuyên bị hỏng hóc và cần được bảo dưỡng thường xuyên sau này. Nhiều lần trong những tình huống nguy cấp, Doraemon hoảng sợ và lấy ra đủ thứ đồ lặt vặt mà chẳng ích gì. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Doraemon S9 - Tập 466: Que làm kem
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 446
Uploaded: Jan 28 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Doraemon S9 - Tập 466: Que làm kem


Doraemon bị mất một con ốc vít trong quá trình chế tạo do bị bọn cướp bắn trúng nên thường xuyên bị hỏng hóc và cần được bảo dưỡng thường xuyên sau này. Nhiều lần trong những tình huống nguy cấp, Doraemon hoảng sợ và lấy ra đủ thứ đồ lặt vặt mà chẳng ích gì. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Doraemon S9 - Tập 466: Que làm kem
Tags
no-tag