10 Bài Thơ Về Bác Hồ Hay Nhất Dành Cho Thiếu Nhi
10 Bài Thơ Về Bác Hồ Hay Nhất Dành Cho Thiếu Nhi
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 325
Uploaded: May 27 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Top 10 bài thơ hay nhất về Bác Hồ chắc chắn không thể thiếu bài Về thăm Nhà Bác Hồ. Nơi làng Sen có một ngôi nhà bình dị nhưng cũng thật thơ mộng. Tác giả sử dụng biện pháp liệt kê và miêu tả để khắc họa chi tiết quang cảnh ngôi nhà của Bác. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Bài Thơ Về Bác Hồ Các Bé Nên Biết.
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 325
Uploaded: May 27 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Top 10 bài thơ hay nhất về Bác Hồ chắc chắn không thể thiếu bài Về thăm Nhà Bác Hồ. Nơi làng Sen có một ngôi nhà bình dị nhưng cũng thật thơ mộng. Tác giả sử dụng biện pháp liệt kê và miêu tả để khắc họa chi tiết quang cảnh ngôi nhà của Bác. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Bài Thơ Về Bác Hồ Các Bé Nên Biết.
Tags
no-tag