Top 6 Cuốn Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Cho Trẻ Em
Top 6 Cuốn Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Cho Trẻ Em
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 497
Uploaded: Jun 7 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Cuốn sách học từ vựng tiếng Anh với tiếng Việt này được sản xuất với số lượng từ dành cho các bé từ 2-7 tuổi. Đây là giai đoạn vàng để trẻ tiếp xúc với ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Cuốn sách từ vựng này được thiết kế bằng hình ảnh với màu sắc sinh động, hấp dẫn trực quan đối với trẻ em. Bên cạnh đó, việc sử dụng hình ảnh trong cuốn 101 First Words này còn giúp các em nhớ lâu hơn, hình dung dễ hơn và khi xem lại sẽ nhớ nhanh hơn.. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Áp Dụng Top 6 Cuốn Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Cho Trẻ Em Ba Mẹ Nên Biết.
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 497
Uploaded: Jun 7 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Cuốn sách học từ vựng tiếng Anh với tiếng Việt này được sản xuất với số lượng từ dành cho các bé từ 2-7 tuổi. Đây là giai đoạn vàng để trẻ tiếp xúc với ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Cuốn sách từ vựng này được thiết kế bằng hình ảnh với màu sắc sinh động, hấp dẫn trực quan đối với trẻ em. Bên cạnh đó, việc sử dụng hình ảnh trong cuốn 101 First Words này còn giúp các em nhớ lâu hơn, hình dung dễ hơn và khi xem lại sẽ nhớ nhanh hơn.. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Áp Dụng Top 6 Cuốn Sách Học Từ Vựng Tiếng Anh Cho Trẻ Em Ba Mẹ Nên Biết.
Tags
no-tag