Những Câu Chuyện Ngắn Về Bác Với Thiếu Nhi Mà Bạn Nên Biết
Những Câu Chuyện Ngắn Về Bác Với Thiếu Nhi Mà Bạn Nên Biết
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 398
Uploaded: May 18 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Ai cũng biết ngôi nhà sàn của Bác trong Phủ Chủ tịch rất đơn sơ, nhưng khi thiết kế, Bác đã yêu cầu các đồng chí đóng cho Bác một dãy ghế xi măng xung quanh để trẻ em đến thăm Bác có chỗ ngồi. Thấy các cháu có chỗ ngồi chứ không có gì chơi, Bác gợi ý tìm bể cá để nuôi cá vàng cho các cháu tham quan. Bác có cá để xem. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Những Câu Chuyện Ngắn Về Bác Với Thiếu Nhi Mà Bạn Nên Biết.
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 398
Uploaded: May 18 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Ai cũng biết ngôi nhà sàn của Bác trong Phủ Chủ tịch rất đơn sơ, nhưng khi thiết kế, Bác đã yêu cầu các đồng chí đóng cho Bác một dãy ghế xi măng xung quanh để trẻ em đến thăm Bác có chỗ ngồi. Thấy các cháu có chỗ ngồi chứ không có gì chơi, Bác gợi ý tìm bể cá để nuôi cá vàng cho các cháu tham quan. Bác có cá để xem. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Những Câu Chuyện Ngắn Về Bác Với Thiếu Nhi Mà Bạn Nên Biết.
Tags
no-tag