Doraemon - Phần 6: Jaian, ai đã đánh cậu vậy?
Doraemon - Phần 6: Jaian, ai đã đánh cậu vậy?
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 340
Uploaded: Feb 25 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Doraemon - Phần 6: Jaian, ai đã đánh cậu vậy?

Tên phim gợi nhớ đến bộ phim Doraemon dài tập đầu tiên ra mắt năm 1980, có tựa đề Doraemon: Chú khủng long của Nobita. Có thể thấy, sức hút của bộ truyện Doraemon là bởi qua mỗi phần, Nobita và những người bạn lại phải đối mặt với những thử thách lớn hơn, ở những không gian hoàn toàn mới chứ không chỉ giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt trên thế giới. môi trường quen thuộc như trường học, gia đình ... nữa.
Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Doraemon - Phần 6: Jaian, ai đã đánh cậu vậy?

Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 340
Uploaded: Feb 25 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Doraemon - Phần 6: Jaian, ai đã đánh cậu vậy?

Tên phim gợi nhớ đến bộ phim Doraemon dài tập đầu tiên ra mắt năm 1980, có tựa đề Doraemon: Chú khủng long của Nobita. Có thể thấy, sức hút của bộ truyện Doraemon là bởi qua mỗi phần, Nobita và những người bạn lại phải đối mặt với những thử thách lớn hơn, ở những không gian hoàn toàn mới chứ không chỉ giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt trên thế giới. môi trường quen thuộc như trường học, gia đình ... nữa.
Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Doraemon - Phần 6: Jaian, ai đã đánh cậu vậy?

Tags
no-tag