Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Về Gia Đình Đầy Đủ Nhất
Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Về Gia Đình Đầy Đủ Nhất
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 464
Uploaded: Jun 7 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Đây là những từ tiếng Anh đơn giản, được sử dụng hàng ngày trong giao tiếp giữa các thành viên. Các bé có thể học và áp dụng ngay vào thực tế cuộc sống để tạo phản xạ tự nhiên. Cha mẹ có thể tham khảo thêm một số từ vựng về các thành viên trong gia đình thông dụng. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Về Gia Đình Đầy Đủ Nhất Bố Mẹ Nên Biết
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 464
Uploaded: Jun 7 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Đây là những từ tiếng Anh đơn giản, được sử dụng hàng ngày trong giao tiếp giữa các thành viên. Các bé có thể học và áp dụng ngay vào thực tế cuộc sống để tạo phản xạ tự nhiên. Cha mẹ có thể tham khảo thêm một số từ vựng về các thành viên trong gia đình thông dụng. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Về Gia Đình Đầy Đủ Nhất Bố Mẹ Nên Biết
Tags
no-tag