Doraemon S6 - Tập 276: Khăn trải bàn ẩm thực
Doraemon S6 - Tập 276: Khăn trải bàn ẩm thực
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 574
Uploaded: Mar 5 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Mặc dù anh ấy thường được gọi là Jaian, nhưng thực ra Gouda Takeshi mới là tên của anh ấy. Trong đó, "Gou" có nghĩa là mạnh mẽ, và "Takeshi" có nghĩa là đấm. Khi tên của Jaian được viết bằng kanji, nó sẽ trở thành "Wu", thể hiện cá tính mạnh mẽ và giỏi chiến đấu của anh ấy.

Ngoài ra, Jaian cũng có thể bắt nguồn từ từ tiếng Anh “Giant”, có nghĩa là khổng lồ, tượng trưng cho ngoại hình to lớn của mình.
Suneo tên đầy đủ là Honekawa Suneo, Suneo được ghép từ hai từ “Sune” và “O” đều có nghĩa là hờn dỗi.

Họ Honekawa được ghép từ hai từ "Hone" và "Kawa". "Hone" có nghĩa là xương, "Kawa" có nghĩa là da. Vì vậy, Honekawa là da và xương, gầy. Honekawa Suneo là một cậu bé gầy gò hay hờn dỗi.

Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Doraemon S6 - Tập 276: Khăn trải bàn ẩm thực

Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 574
Uploaded: Mar 5 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Mặc dù anh ấy thường được gọi là Jaian, nhưng thực ra Gouda Takeshi mới là tên của anh ấy. Trong đó, "Gou" có nghĩa là mạnh mẽ, và "Takeshi" có nghĩa là đấm. Khi tên của Jaian được viết bằng kanji, nó sẽ trở thành "Wu", thể hiện cá tính mạnh mẽ và giỏi chiến đấu của anh ấy.

Ngoài ra, Jaian cũng có thể bắt nguồn từ từ tiếng Anh “Giant”, có nghĩa là khổng lồ, tượng trưng cho ngoại hình to lớn của mình.
Suneo tên đầy đủ là Honekawa Suneo, Suneo được ghép từ hai từ “Sune” và “O” đều có nghĩa là hờn dỗi.

Họ Honekawa được ghép từ hai từ "Hone" và "Kawa". "Hone" có nghĩa là xương, "Kawa" có nghĩa là da. Vì vậy, Honekawa là da và xương, gầy. Honekawa Suneo là một cậu bé gầy gò hay hờn dỗi.

Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Doraemon S6 - Tập 276: Khăn trải bàn ẩm thực

Tags
no-tag