Tổng Hợp 10 Pokemon Hệ Điện Mạnh Nhất Từ Trước Đến Nay
Tổng Hợp 10 Pokemon Hệ Điện Mạnh Nhất Từ Trước Đến Nay
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 138
Uploaded: Jan 25 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Tổng Hợp 10 Pokemon Hệ Điện Mạnh Nhất Từ Trước Đến Nay

Lượng điện mà Electivire tạo ra tỷ lệ thuận với xung của nó, vì vậy khi tham gia chiến đấu, lượng điện trong Pokemon này tăng vọt. Bên cạnh đó, khi bị kích thích, nó vỗ ngực gầm thét tạo ra những tiếng sét cực mạnh. POPS Kids giới thiệu Tổng Hợp 10 Pokemon Hệ Điện Mạnh Nhất Từ Trước Đến Nay


Xem trên POPS Kids tại:
https://kids.pops.vn/
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 138
Uploaded: Jan 25 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Tổng Hợp 10 Pokemon Hệ Điện Mạnh Nhất Từ Trước Đến Nay

Lượng điện mà Electivire tạo ra tỷ lệ thuận với xung của nó, vì vậy khi tham gia chiến đấu, lượng điện trong Pokemon này tăng vọt. Bên cạnh đó, khi bị kích thích, nó vỗ ngực gầm thét tạo ra những tiếng sét cực mạnh. POPS Kids giới thiệu Tổng Hợp 10 Pokemon Hệ Điện Mạnh Nhất Từ Trước Đến Nay


Xem trên POPS Kids tại:
https://kids.pops.vn/
Tags
no-tag