10+ Bài Thơ Về Chú Bộ Đội Hay Nhất Dành Cho Thiếu Nhi
10+ Bài Thơ Về Chú Bộ Đội Hay Nhất Dành Cho Thiếu Nhi
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 164
Uploaded: May 26 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Tác giả đã truyền tải đến các em nhỏ hình ảnh người lính kỷ luật và dũng cảm. Bên cạnh đó, họ cũng học được tính kỷ luật. Khi được giao trọng trách, họ phải cố gắng hoàn thành như người lính khác. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Bài Thơ Về Chú Bộ Đội Các Bé Nên Biết.
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 164
Uploaded: May 26 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Tác giả đã truyền tải đến các em nhỏ hình ảnh người lính kỷ luật và dũng cảm. Bên cạnh đó, họ cũng học được tính kỷ luật. Khi được giao trọng trách, họ phải cố gắng hoàn thành như người lính khác. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Bài Thơ Về Chú Bộ Đội Các Bé Nên Biết.
Tags
no-tag