Doraemon S7 - Tập 328: Hành tinh ngược đời
Doraemon S7 - Tập 328: Hành tinh ngược đời
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 294
Uploaded: Jan 27 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Doraemon S7 - Tập 328: Hành tinh ngược đời
Ở thế kỷ 22, Doraemon còn có một người em gái là Dorami. Anh từng có một cô bạn gái là chú mèo máy tên Doramyako (ノ ラ ミ ャ ー 子) nhưng đã chia tay cô ấy vì cảm thấy Doraemon quá lùn so với mình. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Doraemon S7 - Tập 328: Hành tinh ngược đời


Xem trên POPS Kids tại:
https://kids.pops.vn/
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 294
Uploaded: Jan 27 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Doraemon S7 - Tập 328: Hành tinh ngược đời
Ở thế kỷ 22, Doraemon còn có một người em gái là Dorami. Anh từng có một cô bạn gái là chú mèo máy tên Doramyako (ノ ラ ミ ャ ー 子) nhưng đã chia tay cô ấy vì cảm thấy Doraemon quá lùn so với mình. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Doraemon S7 - Tập 328: Hành tinh ngược đời


Xem trên POPS Kids tại:
https://kids.pops.vn/
Tags
no-tag