Ben 10 English - Ep 31: The beast inside
Ben 10 English - Ep 31: The beast inside
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 375
Uploaded: May 24 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Kevin là kẻ thù cũ của Ben và giờ là một tay buôn vũ khí ngoài hành tinh. Anh vô tình dính vào âm mưu của Highbreed và gia nhập nhóm của Ben để bù đắp cho những hành động của mình dù anh không hề muốn. Kevin có khả năng hấp thụ bất kỳ vật liệu rắn nào anh ta chạm vào. Anh cũng có tình cảm với Gwen và dần dần cặp đôi bắt đầu hẹn hò. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Ben 10 English - Ep 31: The beast inside Các Bé Nên Biết.
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 375
Uploaded: May 24 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Kevin là kẻ thù cũ của Ben và giờ là một tay buôn vũ khí ngoài hành tinh. Anh vô tình dính vào âm mưu của Highbreed và gia nhập nhóm của Ben để bù đắp cho những hành động của mình dù anh không hề muốn. Kevin có khả năng hấp thụ bất kỳ vật liệu rắn nào anh ta chạm vào. Anh cũng có tình cảm với Gwen và dần dần cặp đôi bắt đầu hẹn hò. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Ben 10 English - Ep 31: The beast inside Các Bé Nên Biết.
Tags
no-tag