Pokémon S23 - Tập 2: Satoshi và Go, tiến lên cùng Lugia!
Pokémon S23 - Tập 2: Satoshi và Go, tiến lên cùng Lugia!
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 291
Uploaded: Jan 25 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Pokémon S23 - Tập 2: Satoshi và Go, tiến lên cùng Lugia!

Pokémon duy nhất anh ấy để lại là Pikachu, anh ấy đã tặng cho Satoshi. Quyết tâm thực hiện hành trình của mình, Satoshi cố gắng kết bạn với Pikachu, nhưng nó khiến cậu không tin tưởng và thậm chí không thích bước vào Poké Ball của mình, thậm chí còn tấn công Satoshi bằng sức mạnh điện của nó. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Pokémon S23 - Tập 2: Satoshi và Go, tiến lên cùng Lugia!Xem trên POPS Kids tại:
https://kids.pops.vn/
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 291
Uploaded: Jan 25 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Pokémon S23 - Tập 2: Satoshi và Go, tiến lên cùng Lugia!

Pokémon duy nhất anh ấy để lại là Pikachu, anh ấy đã tặng cho Satoshi. Quyết tâm thực hiện hành trình của mình, Satoshi cố gắng kết bạn với Pikachu, nhưng nó khiến cậu không tin tưởng và thậm chí không thích bước vào Poké Ball của mình, thậm chí còn tấn công Satoshi bằng sức mạnh điện của nó. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Pokémon S23 - Tập 2: Satoshi và Go, tiến lên cùng Lugia!Xem trên POPS Kids tại:
https://kids.pops.vn/
Tags
no-tag