Signup
Login
xxAlienBeauty
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines

ќølααṉḋ’ɾ ɾαÿṉεɾ (ṃøøṉƒïɾε) ïṡ τhε ṡρïττïṉģ ïṃαģε øƒ hεɾ ṃøτhεɾ, вlαсќƒïɾε. ṡhε ṡhαɾεṡ τhε ṡαṃε ṃïṡсhïεṿøυṡ ṡρïɾïτ, ώhïсh ģετṡ hεɾ ïṉτø сɾαʐÿ ṡïτυατïøṉṡ. αṡ ώεll αṡ hεɾ ḋεṃαṉḋïṉģ ḋεṃεαṉøɾ, αṉḋ ώïṡh ƒøɾ αвṡølυτε сøṉτɾøl øṿεɾ αll. ќølααṉḋ’ɾ hαṡṉ’τ ÿετ ḋεсïḋεḋ øṉ hεɾ αlïģṉṃεṉτ ïṉ τhïṡ сøṉṡταṉτ hεɾø/ṿïllαïṉ вαττlε øƒ τhε αģεṡ, вυτ ṡhε ṡεεṃṡ τø hαṿε сhøṡεṉ α τhïɾḋ ρατh. ṡhε lïќεṡ hεɾ ώαÿ вεṡτ, αṉḋ ṉø øṉε ïṡ ģøïṉģ τø вøṡṡ hεɾ αɾøυṉḋ. τhøυģh ṡhε hατεṡ τø αḋṃïτ ïτ ṡhε hαṡ α ṡøƒτ ṡρøτ ƒøɾ hεɾ τώïṉ вɾøτhεɾ, ώhεṉ τhεÿ’ɾε ṉøτ ïṉ ḋïṡαģɾεεṃεṉτ.
Member Since
11-08-2012
Female
0 Likes
Country
 United States
Schools
North Jump City High
Companies
Me, Myself, and I
xxAlienBeauty
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines

ќølααṉḋ’ɾ ɾαÿṉεɾ (ṃøøṉƒïɾε) ïṡ τhε ṡρïττïṉģ ïṃαģε øƒ hεɾ ṃøτhεɾ, вlαсќƒïɾε. ṡhε ṡhαɾεṡ τhε ṡαṃε ṃïṡсhïεṿøυṡ ṡρïɾïτ, ώhïсh ģετṡ hεɾ ïṉτø сɾαʐÿ ṡïτυατïøṉṡ. αṡ ώεll αṡ hεɾ ḋεṃαṉḋïṉģ ḋεṃεαṉøɾ, αṉḋ ώïṡh ƒøɾ αвṡølυτε сøṉτɾøl øṿεɾ αll. ќølααṉḋ’ɾ hαṡṉ’τ ÿετ ḋεсïḋεḋ øṉ hεɾ αlïģṉṃεṉτ ïṉ τhïṡ сøṉṡταṉτ hεɾø/ṿïllαïṉ вαττlε øƒ τhε αģεṡ, вυτ ṡhε ṡεεṃṡ τø hαṿε сhøṡεṉ α τhïɾḋ ρατh. ṡhε lïќεṡ hεɾ ώαÿ вεṡτ, αṉḋ ṉø øṉε ïṡ ģøïṉģ τø вøṡṡ hεɾ αɾøυṉḋ. τhøυģh ṡhε hατεṡ τø αḋṃïτ ïτ ṡhε hαṡ α ṡøƒτ ṡρøτ ƒøɾ hεɾ τώïṉ вɾøτhεɾ, ώhεṉ τhεÿ’ɾε ṉøτ ïṉ ḋïṡαģɾεεṃεṉτ.
Member Since
11-08-2012
Female
0 Likes
Country
 United States
Schools
North Jump City High
Companies
Me, Myself, and I
Comments(0)

Login to comment