Những Người Còn Sót Lại The Last Of Us (2023)
Những Người Còn Sót Lại The Last Of Us (2023)
Videos: 795
Subscribers: 0
Views: 443
Uploaded: Jan 16 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
My Favorite!
Report
Share This Video — cancel

Flag This Video — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
The Last of Us là một bộ phim truyền hình hậu tận thế của Mỹ do Craig Mazin và Neil Druckmann tạo ra cho HBO. Dựa trên trò chơi điện tử năm 2013 do Naughty Dog phát triển, sê-ri sẽ theo chân Joel, một kẻ buôn lậu được giao nhiệm vụ hộ tống cô gái tuổi teen Ellie băng qua một nước Mỹ hậu tận thế.
Category
Film
Tags
no-tag
Comments (1)

Login to comment
Views: 443
Uploaded: Jan 16 2023
Rate this video
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Videos: 795
Subscribers: 0
Description
The Last of Us là một bộ phim truyền hình hậu tận thế của Mỹ do Craig Mazin và Neil Druckmann tạo ra cho HBO. Dựa trên trò chơi điện tử năm 2013 do Naughty Dog phát triển, sê-ri sẽ theo chân Joel, một kẻ buôn lậu được giao nhiệm vụ hộ tống cô gái tuổi teen Ellie băng qua một nước Mỹ hậu tận thế.
Category
Film
Tags
no-tag