Pokémon S23 - Tập 1: Pikachu ra đời!
Pokémon S23 - Tập 1: Pikachu ra đời!
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 216
Uploaded: Feb 14 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Pokémon S23 - Tập 1: Pikachu ra đời!


Pikachu, một chú chuột màu vàng, là gương mặt thương hiệu của Pokémon, khiến nhượng quyền thương mại trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Pokémon S23 - Tập 1: Pikachu ra đời!
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 216
Uploaded: Feb 14 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Pokémon S23 - Tập 1: Pikachu ra đời!


Pikachu, một chú chuột màu vàng, là gương mặt thương hiệu của Pokémon, khiến nhượng quyền thương mại trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Pokémon S23 - Tập 1: Pikachu ra đời!
Tags
no-tag