Top 10 Pokemon Hệ Đất Huyền Thoại Mạnh Nhất
Top 10 Pokemon Hệ Đất Huyền Thoại Mạnh Nhất
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 358
Uploaded: Mar 17 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Top 10 Pokemon Hệ Đất Huyền Thoại Mạnh Nhất
Sandslash là dạng tiến hóa cao của pokemon Sandshrew. Hình dạng của Sandslash giống một con nhím với nhiều gai bao phủ trên lưng. Ba chỉ số khả năng cao nhất của Sandslash thuộc về HP, tấn công và phòng thủ.

Dù chỉ đạt 450 tổng lực chiến nhưng Sandslash vẫn nằm trong top 10 pokemon hệ mặt đất mạnh nhất nhờ những đòn đánh hiểm hóc. Khi kết hợp Sandslash vào vị trí tấn công, đội hình của bạn sẽ được nâng cao.

Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Top 10 Pokemon Hệ Đất Huyền Thoại Mạnh Nhất

Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 358
Uploaded: Mar 17 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Top 10 Pokemon Hệ Đất Huyền Thoại Mạnh Nhất
Sandslash là dạng tiến hóa cao của pokemon Sandshrew. Hình dạng của Sandslash giống một con nhím với nhiều gai bao phủ trên lưng. Ba chỉ số khả năng cao nhất của Sandslash thuộc về HP, tấn công và phòng thủ.

Dù chỉ đạt 450 tổng lực chiến nhưng Sandslash vẫn nằm trong top 10 pokemon hệ mặt đất mạnh nhất nhờ những đòn đánh hiểm hóc. Khi kết hợp Sandslash vào vị trí tấn công, đội hình của bạn sẽ được nâng cao.

Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Top 10 Pokemon Hệ Đất Huyền Thoại Mạnh Nhất

Tags
no-tag