10 Bài Thơ Về Mẹ Hay, Ngắn Và Dễ Thuộc Cho Trẻ Mầm Non
10 Bài Thơ Về Mẹ Hay, Ngắn Và Dễ Thuộc Cho Trẻ Mầm Non
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 382
Uploaded: May 25 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Tiếp tục là một bài thơ hay, dễ nhớ về mẹ dành cho các bé mầm non và tiểu học. Mỗi câu thơ chỉ vỏn vẹn 3 chữ nhưng đã nói lên tất cả những vất vả của người mẹ. Từ sáng mẹ đã dậy chuẩn bị cơm nước cho gia đình. Sau đó, mẹ tôi cũng đảm nhận công việc xã hội. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Bài Thơ Về Mẹ Các Bé Nên Biết.
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 382
Uploaded: May 25 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Tiếp tục là một bài thơ hay, dễ nhớ về mẹ dành cho các bé mầm non và tiểu học. Mỗi câu thơ chỉ vỏn vẹn 3 chữ nhưng đã nói lên tất cả những vất vả của người mẹ. Từ sáng mẹ đã dậy chuẩn bị cơm nước cho gia đình. Sau đó, mẹ tôi cũng đảm nhận công việc xã hội. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Bài Thơ Về Mẹ Các Bé Nên Biết.
Tags
no-tag