Doraemon - Phần 2: Siêu nhân cú mèo
Doraemon - Phần 2: Siêu nhân cú mèo
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 481
Uploaded: Jan 26 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Doraemon - Phần 2: Siêu nhân cú mèo

Chiếc cặp của Doraemon còn đặc biệt ở chỗ nó có thể đựng được nhiều đồ, bất kể nó có to cỡ nào. 2 chiếc túi của cậu được liên kết với nhau, qua đó trong một số tập phim, Nobita có thể sử dụng chiếc túi dự phòng, xuyên qua nó để đi đến chiếc túi nằm trong bụng Doraemon. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Doraemon - Phần 2: Siêu nhân cú mèo.


Xem trên POPS Kids tại:
https://kids.pops.vn/
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 481
Uploaded: Jan 26 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Doraemon - Phần 2: Siêu nhân cú mèo

Chiếc cặp của Doraemon còn đặc biệt ở chỗ nó có thể đựng được nhiều đồ, bất kể nó có to cỡ nào. 2 chiếc túi của cậu được liên kết với nhau, qua đó trong một số tập phim, Nobita có thể sử dụng chiếc túi dự phòng, xuyên qua nó để đi đến chiếc túi nằm trong bụng Doraemon. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Doraemon - Phần 2: Siêu nhân cú mèo.


Xem trên POPS Kids tại:
https://kids.pops.vn/
Tags
no-tag