10 Pokemon Hệ Tâm Linh Mạnh Nhất Mà Satoshi Sở Hữu
10 Pokemon Hệ Tâm Linh Mạnh Nhất Mà Satoshi Sở Hữu
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 304
Uploaded: Mar 24 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Deoxys có một Pokemon tâm linh giống người ngoài hành tinh, có tất cả bốn hình dạng khác nhau và hình dạng thông thường của nó như trong hình. Deoxys có khả năng phân thân, khi chiến đấu nó sẽ tạo ra phân thân của chính mình. Những xúc tu đó có thể biến thành cánh tay của con người bất cứ khi nào nó muốn.

Hệ số cơ bản của Deoxys là 600, xuất sắc trong tấn công, tấn công đặc biệt và tốc độ bằng 150. Nhưng ngược lại các kỹ năng khác của nó lại có chỉ số rất thấp. Đó có lẽ là một sự bù đắp để Deoxys không bị các pokemon tâm linh khác vượt quá xa.

Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu 10 Pokemon Hệ Tâm Linh Mạnh Nhất Mà Satoshi Sở Hữu

Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 304
Uploaded: Mar 24 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Deoxys có một Pokemon tâm linh giống người ngoài hành tinh, có tất cả bốn hình dạng khác nhau và hình dạng thông thường của nó như trong hình. Deoxys có khả năng phân thân, khi chiến đấu nó sẽ tạo ra phân thân của chính mình. Những xúc tu đó có thể biến thành cánh tay của con người bất cứ khi nào nó muốn.

Hệ số cơ bản của Deoxys là 600, xuất sắc trong tấn công, tấn công đặc biệt và tốc độ bằng 150. Nhưng ngược lại các kỹ năng khác của nó lại có chỉ số rất thấp. Đó có lẽ là một sự bù đắp để Deoxys không bị các pokemon tâm linh khác vượt quá xa.

Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu 10 Pokemon Hệ Tâm Linh Mạnh Nhất Mà Satoshi Sở Hữu

Tags
no-tag