Gia Khiêm - Mẹ Yêu Ơi
Gia Khiêm - Mẹ Yêu Ơi
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 310
Uploaded: Feb 14 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Gia Khiêm - Mẹ Yêu Ơi


Diễn viên Phước Sang bày tỏ: "Không cầm được nước mắt khi nghe bài hát và giọng hát này". Đây cũng là nhận xét chung của nhiều người nghe nhạc. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Gia Khiêm - Mẹ Yêu Ơi


Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 310
Uploaded: Feb 14 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Gia Khiêm - Mẹ Yêu Ơi


Diễn viên Phước Sang bày tỏ: "Không cầm được nước mắt khi nghe bài hát và giọng hát này". Đây cũng là nhận xét chung của nhiều người nghe nhạc. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Gia Khiêm - Mẹ Yêu Ơi


Tags
no-tag