Karaoke bé Bào Ngư - Con cào cào
Karaoke bé Bào Ngư - Con cào cào
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 372
Uploaded: Apr 7 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Về mặt sinh học, cào cào và châu chấu cái sống lâu hơn con đực. Một con châu chấu, một con châu chấu trưởng thành có thể sống khoảng 2 tháng. Chúng sẽ giao phối với nhau sau khoảng 5-40 ngày kể từ khi trưởng thành. Sau khoảng 20 ngày, chúng đẻ trứng. Mỗi con mái có thể đẻ tối đa 3 trứng với số lượng khoảng 10 - 120 trứng / ổ. Bọ xít thường chọn những nơi đất ẩm, tơi xốp, có nhiều cỏ dại, ánh nắng hoặc đất cát để đẻ trứng.

Ngay từ khi còn là cào cào, châu chấu non, loài côn trùng này đã bắt đầu gây hại cho nông sản và cây trồng của bà con. Trong lịch sử, đã có nhiều thảm họa kinh hoàng về loài côn trùng này.

Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Karaoke bé Bào Ngư - Con cào cào

Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 372
Uploaded: Apr 7 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Về mặt sinh học, cào cào và châu chấu cái sống lâu hơn con đực. Một con châu chấu, một con châu chấu trưởng thành có thể sống khoảng 2 tháng. Chúng sẽ giao phối với nhau sau khoảng 5-40 ngày kể từ khi trưởng thành. Sau khoảng 20 ngày, chúng đẻ trứng. Mỗi con mái có thể đẻ tối đa 3 trứng với số lượng khoảng 10 - 120 trứng / ổ. Bọ xít thường chọn những nơi đất ẩm, tơi xốp, có nhiều cỏ dại, ánh nắng hoặc đất cát để đẻ trứng.

Ngay từ khi còn là cào cào, châu chấu non, loài côn trùng này đã bắt đầu gây hại cho nông sản và cây trồng của bà con. Trong lịch sử, đã có nhiều thảm họa kinh hoàng về loài côn trùng này.

Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Karaoke bé Bào Ngư - Con cào cào

Tags
no-tag