10 Pokemon Hệ Rồng Mạnh Nhất
10 Pokemon Hệ Rồng Mạnh Nhất
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 393
Uploaded: Feb 15 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
10 Pokemon Hệ Rồng Mạnh Nhất
Palkia là một pokemon hệ rồng và nước sống ở giữa không gian song song với thế giới của chúng ta. Theo nhiều truyền thuyết, Palkia được mệnh danh là vị thần rồng quyền năng, người nắm quyền điều hành vũ trụ. Do đó, Palkia có khả năng siêu nhiên để làm cong không gian. Con rồng này có thể di chuyển giữa các vùng trong chớp mắt. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu 10 Pokemon Hệ Rồng Mạnh Nhất


Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 393
Uploaded: Feb 15 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
10 Pokemon Hệ Rồng Mạnh Nhất
Palkia là một pokemon hệ rồng và nước sống ở giữa không gian song song với thế giới của chúng ta. Theo nhiều truyền thuyết, Palkia được mệnh danh là vị thần rồng quyền năng, người nắm quyền điều hành vũ trụ. Do đó, Palkia có khả năng siêu nhiên để làm cong không gian. Con rồng này có thể di chuyển giữa các vùng trong chớp mắt. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu 10 Pokemon Hệ Rồng Mạnh Nhất


Tags
no-tag