Những Sự Thật Thú Vị Về Băng Hỏa Tiễn Ít Ai Biết
Những Sự Thật Thú Vị Về Băng Hỏa Tiễn Ít Ai Biết
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 338
Uploaded: Jun 4 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Nhóm có những hành động với ý đồ xấu nhưng hầu như không có khán giả nào ghét mà còn cảm thấy thú vị và hào hứng với mỗi cảnh họ xuất hiện. Bên cạnh đó, một điều mà ít ai để ý đến đó là lý lịch của họ. Xuất thân của các thành viên đều khá đáng thương. Musashi mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, Kojiro bị cưỡng hôn, còn Meowth là một Pokemon bị bỏ rơi. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Những Sự Thật Thú Vị Về Băng Hỏa Tiễn Ít Ai Biết
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 338
Uploaded: Jun 4 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Nhóm có những hành động với ý đồ xấu nhưng hầu như không có khán giả nào ghét mà còn cảm thấy thú vị và hào hứng với mỗi cảnh họ xuất hiện. Bên cạnh đó, một điều mà ít ai để ý đến đó là lý lịch của họ. Xuất thân của các thành viên đều khá đáng thương. Musashi mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, Kojiro bị cưỡng hôn, còn Meowth là một Pokemon bị bỏ rơi. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Những Sự Thật Thú Vị Về Băng Hỏa Tiễn Ít Ai Biết
Tags
no-tag