Pokémon S23 - Tập 5: Kabigon khổng lồ!? Bí ẩn về Dymax!!
Pokémon S23 - Tập 5: Kabigon khổng lồ!? Bí ẩn về Dymax!!
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 406
Uploaded: Feb 21 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Pokémon S23 - Tập 5: Kabigon khổng lồ!? Bí ẩn về Dymax!!
Pokemon Goodra không có đặc tính hiếu chiến, khả năng tập trung vào kỹ năng phòng thủ và sức chịu đựng sát thương. Sau đó, Goodra được thả trở lại đầm lầy để sống trong môi trường thích hợp và tìm kiếm những người bạn hoang dã thân yêu. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Pokémon S23 - Tập 5: Kabigon khổng lồ!? Bí ẩn về Dymax!!


Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 406
Uploaded: Feb 21 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Pokémon S23 - Tập 5: Kabigon khổng lồ!? Bí ẩn về Dymax!!
Pokemon Goodra không có đặc tính hiếu chiến, khả năng tập trung vào kỹ năng phòng thủ và sức chịu đựng sát thương. Sau đó, Goodra được thả trở lại đầm lầy để sống trong môi trường thích hợp và tìm kiếm những người bạn hoang dã thân yêu. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Pokémon S23 - Tập 5: Kabigon khổng lồ!? Bí ẩn về Dymax!!


Tags
no-tag