Những Bộ Phim Hoạt Hình Đầu Tiên Của Việt Nam Sản Xuất
Những Bộ Phim Hoạt Hình Đầu Tiên Của Việt Nam Sản Xuất
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 218
Uploaded: Feb 23 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Những Bộ Phim Hoạt Hình Đầu Tiên Của Việt Nam Sản Xuất

Bộ phim do Animost Studio sản xuất với hình ảnh 3D và hơn 100 khung hình chuyển động mượt mà. Cùng với đó là đồ họa nhân vật vô cùng dễ thương. Năm 2020, phim đạt giải Vàng tại cuộc thi Digicon6 Việt Nam và vinh dự nhận được đề cử khu vực Châu Á. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Những Bộ Phim Hoạt Hình Đầu Tiên Của Việt Nam Sản Xuất

Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 218
Uploaded: Feb 23 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Những Bộ Phim Hoạt Hình Đầu Tiên Của Việt Nam Sản Xuất

Bộ phim do Animost Studio sản xuất với hình ảnh 3D và hơn 100 khung hình chuyển động mượt mà. Cùng với đó là đồ họa nhân vật vô cùng dễ thương. Năm 2020, phim đạt giải Vàng tại cuộc thi Digicon6 Việt Nam và vinh dự nhận được đề cử khu vực Châu Á. Trong bài viết này, POPS Kids giới thiệu Những Bộ Phim Hoạt Hình Đầu Tiên Của Việt Nam Sản Xuất

Tags
no-tag