Hướng Dẫn Cách Làm Thiệp 20/11 Đẹp Từ Vật Liệu Đơn Giản
Hướng Dẫn Cách Làm Thiệp 20/11 Đẹp Từ Vật Liệu Đơn Giản
Photos: 152
Subscribers: 1
Views: 163
Uploaded: Jun 4 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
My Favorite!
Report
Share This Photo — cancel

Flag This Photo — cancel

Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Description
Ở giữa tấm thiệp, bạn cần đánh dấu và tạo khung rồi cắt một ô trống theo hình tấm thiệp để bạn gắn hoa vào khung đó. Bạn úp ngược tấm thiệp và đặt hai bông hoa rum xiên lên khung thiệp, dùng keo dán cố định ở phần cuống rồi cắt bỏ phần dây ruy-băng thừa. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Hướng Dẫn Cách Làm Thiệp 20/11 Đẹp Từ Vật Liệu Đơn Giản Ba Mẹ Nên Biết.
Tags
no-tag
Comments (0)

Login to comment
Views: 163
Uploaded: Jun 4 2022
Rate this photo
Rating: 0/5 ~ Votes: 0
Photos: 152
Subscribers: 1
Description
Ở giữa tấm thiệp, bạn cần đánh dấu và tạo khung rồi cắt một ô trống theo hình tấm thiệp để bạn gắn hoa vào khung đó. Bạn úp ngược tấm thiệp và đặt hai bông hoa rum xiên lên khung thiệp, dùng keo dán cố định ở phần cuống rồi cắt bỏ phần dây ruy-băng thừa. Trong bài viết này, POPS Kids chia sẻ Hướng Dẫn Cách Làm Thiệp 20/11 Đẹp Từ Vật Liệu Đơn Giản Ba Mẹ Nên Biết.
Tags
no-tag